plik odt

metodyka

metodyka
METODYKA RESOCJALIZACJI       Od metodyki jakiejkolwiek działalności oczekuje się przede wszystkim odpowiedzi na dwa pytania: 1. Co należy robić, aby osiągnąć założone cele? - dotyczy zadań składających się na daną działalność, 2. Jak należy to robić ? - pytanie o metody działania       W przypadku metodyki resocjalizacyjnej chodzi o zad...

plik doc

test zdoktryn pedagogicznych

Test zamkniety
1) Autorem dzieła Emil czyli o wychowaniu jest a)Jean Jakub Rousseau b)Emil zola c) Celestyn Frenait d) 2) Emil został napisany a) w odpowiedzi na konkurs Akademii w Dijonie b) w 1762 roku c) gdy autor miał 50 lat d) gdy autor przebywał na wygnaniu w Anglii 3) W okresie chłopięctwa Emil: a) b) nie korzysta z podręczników c) uczy się geografii d) uczy się na podstawie obserwacji przyrody 4) Narzeczona Emila miała na imię: a) Emila b) Heloiza c) Zof...

plik doc

doktyryny pedagogiczne- wykłądy

wykłady o podtsawowych doktynach pedagogicznych
DOKTRYNY PEDAGOGICZNE - SESJA LETNIA 2008, p. prof. Bezwińska WYKŁAD 1 Cel przedmiotu to: poznawanie doktryn pedagogicznych przez czytanie tekstów autorskich oraz odnalezienie kategorii pojęciowej i przeniesienie jej na wiek współczesny. Skąd wzięły się doktryny i dlaczego powstały, co sprawiało ,że trwał bądź nie trwały? Literatura:       Pedagogika ogólna- podręcznik akademicki-Teresa HEJNICKA- BEZWIŃSKA    ...

plik doc

Mapa pojęciowa Herbart

Mapa pojęciowa pedagogiki Herbarta
1. Przygotowanie materiału; 2. Podanie materiału; 3. Powiązanie nowych wiadomości ze starszymi; 4. Usystematyzowanie wiedzy; 5. Zastosowanie wiedzy. EORIA STOPNI FORMALNYCH Metoda System Kojarzenie Jasność STOPNIE NAUCZANIA (FORMALNE) 2. Zgłębianie postępujące 1. Zgłębianie spoczywające 4. Ogarnianie postępujące 3. Ogarnianie spoczywające STOPNIE PRZYSWAJANIA WIEDZY Kierowanie; Karność; Nauczanie....