ikona pliku doc

Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia notatki

Są tu omówione wszystkie pytania na dydaktykę ogólną


  2078 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2078
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 199,00 kB.


1.Omów przedmiot badań, funkcje i zadania dydaktyki ogólnej. Przedmiot badań dydaktyki ogólnej stanowi proces nauczania - uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami. Do głównych funkcje dydaktyki ogólnej zaliczamy: - funkcję teoretyczno-poznawczą - ma ona charakter diagnostyczny (odpowiada na pytania co jest i jak jest) i prognostyczny (odpowiada na pytania co będzie, jak będzie i jak powinno być) - funkcję praktyczno-instrumentalną (utylitarną) - wskazuje na konkretne metody, środki i formy organizacyjne stanowiące pomoce w pracy dydaktycznej Do głównych zadań dydaktyki ogólnej zalicza się: - opis wraz z analizą poszczególnych elementów przedmiotu badań - ustalanie charakterystycznych dla procesu kształcenia prawidłowości - ustalanie pewnych norm i zasad postępowania opierając się o wykryte prawidłowości 2.Wyjaśnij podstawowe pojęcia dydaktyczne: Uczenie się: = poznawanie. Przedmiotem uczenia się jest otaczająca nas rzeczywistość, natomiast podmiotem jest uczeń. Pojmowane jest w dwóch postaciach: - akt uczenia się- za akt uznaje się każda sytuację, która nie jest zaplanowana, reżyserowana, zamierzona, a dogodna do uczenia się. Przedmiotem uczenia się jest rzeczywistość, a podmiotem uczeń - proces- długotrwały, zmienny, ukierunkowany na wynik, ciągły, planowany, systematyczny, zinstytucjonalizowany Efektywność uczenia się zależy od motywacji i aktywności jednostki. Na efektywność składają się: cechy gatunkowe(płeć), cechy indywidualne (iloraz inteligencji), cechy rozwojowe(aspiracje, dążenia) 3 komponenty, poziomy wg Kulisiewicza: I. wiadomości- teoria II. umiejętności , III nawyki ?praktyka Najlepszy wiek do nauki 20-25 lat.(z wykładów) Uczenie się- proces, e toku którego na podstawie doświadczeń, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i dzia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 199,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!