ikona pliku doc

Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej notatki

referat administracja prawo pracy


  155 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 155
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.50 kB.


Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej
Kodeks pracy także formułuje prawo do sądu tyle że w sprawach pracowniczych. Zgodnie z art. 242 k.p. każdy ma prawo dochodzić swoich roszczeń wynikających z prawa pracy w drodze postępowania sądowego.
W celu rozstrzygania spraw ze stosunku pracy w sądach powszechnych utworzono specjalne wydziały pracy.
Sprawami z zakresu prawa pracy są sprawy:
• O roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
• O ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie ma cechy stosunku pracy,
• O odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Sprawy z zakresu prawa pracy mogą być rozstrzygane przez sądy albo przez komisje pojednawcze.
Postępowanie przed komisja pojednawczą ma na celu polubowne rozstrzygnięcie sporów wynikłych w związku ze stosunkiem pracy.
Pracownik przed udaniem się do sądu pracy może wystąpić do komisji pojednawczej z wnioskiem o rozstrzygnięcie powstałego sporu. Założeniem ustawodawcy było to aby wizyta w sądzie była ostatecznością w wypadku sporów pracowniczych.
Przed komisją pojednawczą rozpatrywane są zarówno sprawy indywidualne jak i grupowe.
Zasady ustalania składu komisji pojednawczych są zapisane w kodeksie pracy.
Dodatkowo z przytoczonego przepisu kodeksu pracy wynika jasno, że każdy pracownik ma prawo do rozpatrzenia sprawy przez komisję pojednawczą. Pracodawca nie może natomiast tego prawa .
Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają:
      sądy pracy stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz
      sądy pracy i ubezpieczeń społecznych – stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich, zwane sądami pracy.
Sądy pracy nie rozstrzygają sporów dotyczących:
- ustanawiania nowych warunków pracy i płacy
- stosowania norm pracy
- p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!