ikona pliku docx

diagram ishikawy notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.94 kB.


DIAGRAM ISHIKAWY – PROBLEM CZĘSTE ZUM NA ODDZIALE


Szpital Miejski w Rybnie oddział chirurgii, stan chorych 35, personelu pielęgniarskiego na oddziale 4 w tym jedna opatrunkowa. Na oddziale zaobserwowano duży procent pacjentów u których występuje ZUM
Dziennie wykonywanych jest od 2-4 zabiegów operacyjnych , pacjentów zacewnikowanych jest ponad połowa obłożenia, toaleta poranna wykonywana szybko z powodu braku personelu- możliwe że nie zawsze dokładnie, znaczna część pacjentów potrzeby fizjologiczne i higieniczne załatwia we własnym zakresie. Pacjenci na oddziale przebywają od kilku dni nawet do kilku tyg. Często są to pacjenci III kategorii – leżący, otyli.
Z powodu dużego zużycia na oddziale często brakuje środków czystości, worki na mocz wymieniane raz na 2 dni, worki na mocz często leżą na podłodze ponieważ brakuje haczyków na worki, bądź spadają z nich lub są połamane.
Na oddziale dba się o wymianę cewników w odpowiednim czasie, szkolenia z zasad i umiejętności prawidłowego wprowadzenia cewnika Foleya odbywają się co 3 lata. Zakażenia są wpisywane do karty zakażeń ale prawdopodobnie nie wszystkie.

Człowiek         Materiał                 Metody
Rutyna             niska jakość         brak metody postępowania
Wypalenie zawodowe     nie sterylność             brak prawidłowo wdrożonej procedury
Niedostateczny nadzór niewłaściwe postępowanie
ze sprzętem
Brak przestrzegania
higieny przez pacjentów
Brak przestrzegania higieny
przez personel
    częste
    ZUM

brak środków higieny brak oceny skuteczności     długa przerwa między szkoleniami nadmiar pracy
osobistej
brak worków na mocz     brak monitorowania     ograniczenie środków na profilaktykę zły podział pracy
            zakażeń                 mała liczba personelu


Sprzęt             Otoczenie             Organizacja pracyUsprawnienie:
worki na mocz u chorych z cewnikiem moczowym wymieniane są codziennie rano, po kąpieli; żaden worek nie może leżeć na podłodze lub na łóżku; zapewnienie wystarczającej liczby jałowych worków do codziennych wymian oraz specjalnych, jednorazowych zawieszek na łóżka. Każdy chory jest wielokrotnie pouczany, edukowany i pilnowany, by podczas różnych sytuacji dbał o czystość worka i nie układał go na podłodze oraz nie pozwalał, by dochodziło do cofania się zawartości worka.
Efekt:
problem zakażenia układu moczowego na oddziale nie pojawił się w ciągu 2 lat funkcjonowania oddziału. Konieczne były działania planowe, zapewnienie zasobów i opracowanie zasad postępowania podczas hospitalizacji. Oczywiście istotne są inne elementy: unikanie zbędnych cewnikowań, nieprzedłużanie czasu cewnikowania, ocena parametrów w kierunku objawów zakażenia, aseptyka podczas zakładania.To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.94 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!