ikona pliku doc

diagnozy pielęgniarskie,proces notatki

przykładowe diagnozy


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 134.00 kB.


DIAGNOZY PIELĘGNIARSKIE
    Niepokój związany z przyjęciem do szpitala.
    Niepokój spowodowany przyjęciem do szpitala.
    Brak poczucia bezpieczeństwa związany z koniecznością hospitalizacji.
    Niepokój spowodowany zagrożeniem życia.
    Obniżony nastrój z powodu hospitalizacji.
    Niepokój pacjenta związane z brakiem kontaktu z rodziną.
    Pacjent zaniepokojony.
    Trudności w zasypianiu.
    Trudności w zaśnięciu wywołane odczuwanymi dolegliwościami bólowymi.
    Trudności z zasypianiem spowodowany pobytem w szpitalu.
    Trudności w zasypianiu spowodowane zmianą, miejsca otoczenia.
    Trudności w zasypianiu spowodowane przyjęciem wymuszonej pozycji.
    Duszność spoczynkowa wymagająca przyjęcia pozycji siedzącej.
    Bóle i zawroty głowy.
    Ból kończyny dolnej prawej spowodowany zapaleniem żyły powierzchownej.
    Ból w okolicy mostka.
    Zawroty głowy związane ze spadkiem ciśnienia krwi.
    Dolegliwości bólowe podbrzusza i poczucie rozpierania pęcherza spowodowane niedrożnością cewnika.
    Ból pęcherza nasilający się podczas oddawania moczu.
    Pieczenie podczas oddawania moczu spowodowane stanem zapalnym dróg moczowych.
    Krwiomocz, ból podczas oddawania moczu.
    Nudności w oddawaniu moczu.
    Dolegliwości bólowe w okolicy rany pooperacyjnej.
    Stan zapalny w miejscu wkłucia.
    Możliwość wystąpienia zakażenia w miejscu wkłucia.
    Świąd skóry.
    Zaburzenia pamięci.
    Wahania ciśnienia.
    Obniżony nastrój.
    Bezsenność.
    Brak apetytu.
    Ograniczona zdolność do samodzielnego spożywania posiłków.
    Karmienie pacjenta przez zgłębnik.
    Niechęć do przyjmowania posiłku.
    Dreszcze spowodowane podwyższoną temperaturą.
    Podwyższona temperatura ciała.
    Utrzymujące się stany gorączkowe.
    Osłabienie spowodowane niską hemoglobiną.
    Biegunka.
    Zaparcia.
    Duszność.
    Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drzewie oskrzelowym.
    Duszność spowodowana niewydolnością krążenia.
    Obrzęki spowodowane niewydolnością krążenia.
    Owrzodzenie podudzia wymagające zwiększonej pielęgnacji ze względu na chorobę współistniejącą – cukrzyca.
    Trudności w połykaniu pokarmu.
    Zgaga, odbijanie, wzdęcia brzucha.
    Nudności i wymioty spowodowane jednostką chorobową.
    Stan zapalny w miejscu wkłucia.
    Skrępowanie spowodowane koniecznością zaspokajania potrzeb fizjologicznych w łóżku.
    Podwyższony poziom glukozy we krwi wymagający kontroli.
    Brak lub częściowa niesamodzielność w zakresie czynności higienicznych.
    Trudności w samodzielnym zaspokojeniu potrzeb związanych z ograniczoną sprawnością.
    Trudności w samodzielnym wykonywaniu czynności higienicznych.
    Ograniczona zdolność do samodzielnego poruszania się( niedowidzenie, zachwiania równowagi).
    Ograniczenie zdolności do samoopieki, samopielęgnacji.
    Niezdolność pacjenta do samoopieki, samopielęgnacji.
    Deficyt w samo opiece i samopielęgnacji.
    Dyskomfort z powodu osłabienia.
    Trudności w oddawaniu moczu do kaczki, basenu.
    Niewystarczający poziom wiedzy na temat własnej choroby.
    Deficyt wiedzy pacjenta o zasadach insulinoterapii.
    Świeżo wykryta cukrzyca wymagająca edukacji.
    Brak wiedzy na temat diety i prowadzenia trybu życia po wypisie ze szpitala.
    Niedostateczny zakres wiedzy na temat prawidłowego stylu życia w chorobie.
    Brak wiedzy pacjenta na temat istoty choroby i sposobów jej leczenia.
    Narażenie na powstanie odleżyn związane z unieruchomieniem pacjenta.
    Upośledzenie sprawności fizycznej związane z niedowidzeniem.
    Pobudzenie psychoruchowe, agresja czynna wobec otoczenia, własnej osoby.
    Brak orientacji i okresowe pobudzenie wymagające zapewnienia choremu bezpieczeństwa.
    Negatywne nastawienie do leczenia, niechęć, odmowa przyjmowania leków.
    Trudności w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem.
    Utrudniony kontakt w związku z zaburzeniami słuchu.
    Niepokój związany z oczekiwaniem na badania diagnostyczne.
    Lęk przed zabiegiem kardiochirurgicznym.
    Lęk przed planowanymi badaniami wynikających z niewiedzy.
    Niepokój związany z brakiem wiedzy na temat przygotowania do badań diagnostycznych, zabiegu operacyjnego.
    Niepokój związany z wykonywaniem badań diagnostycznych, kardiowersji, wszczepieniem stymulatora.
    Niepokój spowodowany brakiem wiedzy na temat planowego badania diagnostycznego ( koronarografia).
    Dyskomfort spowodowany unieruchomieniem.
    Odleżyny w okolicy pośladków, wymagającej stałej obserwacji i pielęgnacji.
    Zwiększone ryzyko powstawania odleżyn w związku z występującymi obrzękami kończyn dolnych.
    Zwiększone ryzyko wystąpienia odleżyn w związku z niekontrolowanymi wypróżnieniami.
    Chory narażony na powstaniem odleżyn.
    Trudności w porozumiewaniu się spowodowana afazją.
    Utrudniony kontakt z pacjentem spowodowany zaburzeniami świadomości.
    Możliwość powikłań ze strony układu krążeniowo – oddechowego.
    Uczucie lęku spowodowane krwawieniem z nosa.
    Zagrożenie wystąpienia zapalenia płuc w związku z długotrwałym unieruchomieniem.
    Zagrożenie wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył w związku z długotrwałym unieruchomieniem.
    Zagrożenie występowania krwawienia z rany po zabiegu kardiochirurgicznym jako wczesnego powikłania pooperacyjnego.
    Niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń wodno – elektrolitowych z powodu uporczywych wymiotów.
    Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu krążenia, układu moczowego.
    Zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym.
    Pacjent w stanie zagrożenia życia.
    Niepokój spowodowany stanem zagrożenia życia.
    Zaburzenia rytmu.
    Niebezpieczeństwo zakażenia rany po zabiegu kardiochirurgicznym.
    Odleżyna.
100.Rana po zabiegu kardiochirurgicznym.


1. Przyjęcie pacjenta w oddział wg procedury:
- zapoznanie z topografią oddziału.
- zapoznanie się z prawami pacjenta, z regulaminem oddziału.
2. Monitorowanie parametrów życiowych.
3. Pobranie krwi na badania laboratoryjne.
4. Udział w badaniu i diagnostyce.
5. Zaspokojenie potrzeb bio – psycho – społecznych.
6. Edukacja chorego w zakresie:
- np. diety… – dietetyczka
- danej jednostki chorobowej (choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie)
– pielęgniarka.
7. Rehabilitacja – rehabilitant
8. Wypis
1. Przyjęcie pacjenta na oddział wg procedur:
- zapoznanie się z topografią oddziału.
- zapoznanie się z prawami pacjenta, z regulaminem oddziału.
2. Pobranie krwi na badania laboratoryjne.
3. Przygotowanie fizyczne i psychiczne pacjenta do zabiegu wszczepienia stymulatora.
4. Wszczepienie symulatora.
5. Udział w leczeniu i dalszej diagnostyce
6. Zaspokojenie potrzeb bio-psycho – społecznych.
7. Edukacja chorego na temat „ Jak żyć ze stymulatorem” – lekarz.
8. Rehabilitacja.
9. WypisPacjenta poinformowano o rodzaju i przebiegu badania, chory uspokoił się.
Badanie diagnostyczne wykonano. Chory czuje się dobrze.Pacjent został poinformowany na czym będzie polegało badanie.
Uzyskano zgodę pisemną
od chorego - lekarz

O godz…chorego przewieziono do…


Przewieziono godz…

Odebrano z bloku oper…Pacjent czuje się dobrze.
Parametry życiowe w granicach normy.


Skóra obrzękniętych kończyn czysta ,bez uszkodzeń.

Obserwacja pod kątem zmian na skórze w miejscu obrzęków.

Obrzęki zmniejszyły się.Wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonano.


Chory oddał 3x stolec.

Skóra w okolicy krocza czysta.

Chory spokojny.
<...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 134.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!