ikona pliku doc

Diagnoza świetlicy środowiskowej notatki


  240 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 240
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 74.50 kB.


Diagnoza świetlicy środowiskowej, została przeprowadzona w celu opracowania pracy zaliczeniowej i uzyskania pozytywnej oceny z pedagogiki społecznej. Jako studentka, piątego semestru pedagogiki na kierunku: opiekuńczo – wychowawcza, odbyłam trzy-tygodniową praktykę zawodową w wyżej wspomnianej świetlicy środowiskowej. Praktyka ta służyła zorientowaniu się w specyfice pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej i wychowawczej. Miała też na celu dostarczenie doświadczeń pedagogicznych, zapoznanie z metodami i formami pracy w tej instytucji. Istotnym celem tej praktyki była również pomoc w procesie samookreślenia zawodowego. Ważnych informacji do opracowania tej diagnozy dostarczyła mi obserwacja bezpośrednia jak i rozmowa z wychowawcą oraz kierownikiem świetlicy. Pełniejszy i bardziej rzetelny obraz placówki uzupełniłam informacjami z rozmów przeprowadzonych z rodzicami dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej oraz samymi podopiecznymi.
      KLIENCI
Świetlica środowiskowa jest więc jedną z placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie gminy . Początkowo funkcjonowała nieoficjalnie, w budynku dawnej szkoły z początków XX wieku, w której była Biblioteka Publiczna. W 1988 roku dzieci korzystające z biblioteki, za zgodą jej pracownika, założyły nieformalną organizację tzw. Koło Przyjaciół Książki. Pomagały w utrzymaniu porządku w bibliotece oraz obsłudze czytelników, dbały o księgozbiór, organizowały sobie imprezy okolicznościowe (mikołajki, walentynki, ogniska).1 września 2007 roku został otwarty nowo wybudowany budynek wielofunkcyjny, mieszczący się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i od tej pory działa tam oficjalnie świetlica środowiskowa. W budynku tym oprócz świetlicy znajduje się biblioteka z dostępem do Internetu, świetlica Koła Gospodyń Wiejskich a także OSP.
Świetlica środowiskowa finansowana jest przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 74.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!