ikona pliku pdf

diagnoza rozumiejąca,ped.specjalna notatki

diagnoza rozumiejąca, pedagogika specjalna, Elżbieta Małkiewicz


  143 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 143
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 2.33 MB.


--,:,:l io od wychowawcy . . ,l r) c bardzo atrakcyj_ - - '.r:Lcyjnej. uzyskanie
r'.rsoka motywacja : .l];tĆITl postawy rozu-'. .:3Z ttv,ałe efekty od.
: ': . idl]ocześnie kwestia .-: -- Jziecko wchodzqc ::' .. ]l]e potrafiąc ocenic
:- '
*-'-:
i realizowaniu
o
Elżbieta Małkiewicz
diagno zie r ozumiej ącej
usta_
.-:-,:-.,:
.-.
.
dziecku drogi po
'.'.'
.:: JZlly czy nieosiągal,- _.'.'.:jania wiedzy. Jego -,..:o rvielokrotnie zdos::..ruje raczej ominąc -:z:lle dla siebie opty_
pra\VY. Jeśliwyty-
Jesteśmy po warsztatach, na któryclr analizowaliśrny przykłady zachowań dzieci i szukaliśmy motywów lezących u iclr podłoza. Mówiąc inaczej dokonywaliśrny diagnozy/diagnoz motywów - powoclów, dla których dziecko w danej sytuacji ,o.ńu*yrvało się właśniew ten sposób. Chcę teraz skupic się na tym, czymjeit diagnoza ivspierająca dziecko, a zal'azefil dająca nauczycielowi mozliwość skutecznego |o'ougania dziecku w uczeniu się, a tym Samyl4 uła|w,iająca mu placę. Mozemy wyróżnić dwa typy diagnoz: diagnozę etykietLrjącą oraz diagnozę rozullliejqcą. Kazda z nich ma swoje cechy charakterystyczne i stosowanie jej prowadzi do określonychkonsekr,vencji (por.. Tabeia ponizej). Sporządzając zestawienie' odwołuję się do dorobku warszawskiej szkoły psychologii klinicznej dziecka (Kościelska199"B. olechnowicz 1995, 199],1999, Czownicka' Zalewska 1988a' l988b) oraz do własnego doświadczenia w pracy Z dziecmi, szczegolnie z dzjećml z zabttrzeniami zaclrowania (Jolinson 1993,1998' Mał] _- -tslto sprecyzowane_ :::. rl dzieck a, zarówno - ' ienie jasnych wy-
.; :.'c mozliwośćsamo. '-' ::cku ro1ą nauczycie',,.-.:r czeniu szlaku po_ ' .'..sci dziecka, pełnią-
DIAGNOZA ETYKIETUJĄCA (oCENIAJĄCA) CHoWAŃ DZIECKA Pp.ZEZ ucznia). NAUCZYCIELA Dziecko jest EMOCJE NAUCZYCIELA DZIAŁANIA NAUCZYCIELA
SPOSOB INTERPRETACJI ZA-
DIAGNOZA ROZUMIE-
Zachowanię jest złe, zaburzone' nie- Poszukiwanie odpowie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 2.33 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!