ikona pliku doc

Diagnoza pedagogiczna i analiza dokumentów notatki

Koncentracja na uczniu wywołuje głębokie zainteresowanie jego rozwojem i podnosi rangę diagnozy pedagogicznej. Podstawową właściwością wychowania i kształcenia jest poznanie psychiki dziecka - każdego dziecka indywidualnie. Stąd potrzeba diagnozy, czyli rozpoznania aktualnego stanu psychicznego dziecka i nakreślenie jego tendencji rozwojowych na podstawie znajomości tendencji ogólnych.


  206 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 206
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 93.50 kB.


Diagnostyka pedagogiczna i analiza dokumentów
We współczesnym świecie mocno rozwinięta jest szkoła humanistyczna, skoncentrowana na potrzebach i samorozwoju ucznia, w tym głównie na przeżywaniu wartości. Koncentracja na uczniu wywołuje głębokie zainteresowanie jego rozwojem i podnosi rangę diagnozy pedagogicznej. Podstawową właściwością wychowania i kształcenia jest poznanie psychiki dziecka - każdego dziecka indywidualnie. Stąd potrzeba diagnozy, czyli rozpoznania aktualnego stanu psychicznego dziecka i nakreślenie jego tendencji rozwojowych na podstawie znajomości tendencji ogólnych.
Termin "diagnoza" wszedł na dobre do języka pedagogiki społecznej dzięki Marry Richmond, która napisała o konieczności odnajdywania powodów w osobach wykolejonych, jak i środowisku w sytuacjach ubóstwa, demoralizacji i patologii. Twórczynią pedagogiki społecznej i propagatorką podobnych idei w naszym kraju była Helena Radlińska.
Słowo "diagnoza" ma swoje korzenie w języku greckim i znaczy tyle, co identyfikacja, rozpoznanie. Początkowo łączyło się ściśle z medycyną, jednak z biegiem lat, za sprawą Mary Richmond w 1917 roku rozszerzyło swój zasięg na nauki społeczne.
Diagnoza pedagogiczna dotyczy trudności wychowawczych w pracy z jednostką lub grupą i polega na rozpoznaniu środowiska wychowawczego, w którym pracuje pedagog czy wychowawca. Diagnostyka pedagogiczna wymaga diagnozy interdyscyplinarnej. Badanie dziecka musi odbywać się pod kątem psychologicznym, pedagogicznym, medycznym i społecznym. Aby diagnoza pedagogiczna była pełna, badanie zaburzeń musi obejmować każdą z tych płaszczyzn.
Diagnoza pedagogiczna jest jedną z ogólnych metod badań pedagogicznych, obok metody indywidualnych przypadków, metody monografii pedagogicznej i metody eksperymentu pedagogicznego. Jest bardzo często stosowana w badaniach społecznych - diagnostyka zjawisk społecznych, które nie posiadają instytucjonalnej lokal
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 93.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!