ikona pliku doc

Diagnostyka pedagogiczna notatki

podstawy diagnostyki pedagogicznej


  211 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 211
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 84.00 kB.DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA
- Diagnostyka pedagogiczna jako metodologia diagnozy – szerokoprofilowe ujęcie terminu diagnoza
- Teoretyczny i praktyczny charakter badań pedagogicznych , procedura diagnostyczna w pedagogice empirycznej
-Teoretyczny i praktyczny charakter badań pedagogicznych - etyczne problemy diagnostyki , kontakt interpersonalny pedagogiki (psychologiczne odniesienie diagnozy)
DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA JAKO METODOLOGIA
Diagnoza specyficzna dziedziny pedagogicznej
-diagnoza pedagogiczna środowiska (pedagogika społeczna)
-diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (pedagogika specjalna)
-diagnoza w wychowaniu resocjalizującym (resocjalizacja zajmuje się diagnostyką w zakładach karnych, wiezieniu , pogotowiu opiekuńczo – wychowawczym
-diagnostyka opiekuńcza (diagnoza rodziny,dotyczy też życia szkoły, formalne i nieformalne grupy społeczne)
-diagnostyka edukacyjna(dydaktyka)
-diagnostyka pracy kulturalno – wychowawczej (pedagogika kulturalno oświatowa)
-diagnostyka pracy socjalno – wychowawczej (dworactwo socjalne , różna forma opieki społecznej)
DIAGNOZA – jest to rozpoznanie na podstawie zebranych objawów i znanych ogólnych prawidłowości badanego , złożonego stanu rzeczy przez przyporządkowanie go do typu lub gatunku , dalej przez wyjaśnienie genetyczne i celowościowe , określenie jego fazy obecnej i przewidywanego rozwoju
( S . Ziemski 1973 )
PEŁNA DIAGNOZA ZAWIERA DIAGNOZY CZĄSTKOWE
-diagnoza przyporządkowująco – klasyfikacyjna lub typologiczna : diagnoza odpowiada na pytanie do jakiego znanego typu należy badany stan , ma to swoje odzwierciedlenie w definicji
-diagnoza genetyczna – odpowiada na pytanie jakie są przyczyny danego stanu rzeczy
-diagnoza celowościowa – jest to ten fragment diagnostyki odpowiadający na pytanie jakie znaczenie dla danej diagnostyki ma konkretny , pojedynczy składnik badanego zjawiska
-diagnoza fazy – odpowiada na pytanie w jakiej fazie przebieg znajduje
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 84.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!