plik docx

Diagnostyka pedagogiczna

materiały na egzamin diagnostyka peda. w+ ćw

Diagnostyka pedagogiczna

1. Sytuacje:

a) Sytuacja przeciążenia

- gdy trudność zadania jest na granicy sił fizycznych lub umysłowych, ale ich nie przekracza

   b) Sytuacja utrudnienia 

- gdy...

plik odt

diagnostyka

opis przypadku niedostosowania społecznego
Krystian Dąbrowski Krystian od pierwszych dni pobytu w Pogotowiu Opiekuńczym sprawiał trudności wychowawcze. Był niezdyscyplinowany na lekcjach, konfliktowy i agresywny wobec rówieśników, lekceważył dorosłych, a szczególnie matkę. Z rozmowy z matką wynikało, że już wcześniej sprawiał kłopoty wychowawcze, co powodowało, że był nieakceptowany przez rówieśników. Obserwacja umiejętności wychowanka przeprowadzona wykazała, że chłopiec jest dobrze pr...

plik odt

diagnostyka

opis przypadku niedostosowania społecznego
Krystian Dąbrowski Krystian od pierwszych dni pobytu w Pogotowiu Opiekuńczym sprawiał trudności wychowawcze. Był niezdyscyplinowany na lekcjach, konfliktowy i agresywny wobec rówieśników, lekceważył dorosłych, a szczególnie matkę. Z rozmowy z matką wynikało, że już wcześniej sprawiał kłopoty wychowawcze, co powodowało, że był nieakceptowany przez rówieśników. Obserwacja umiejętności wychowanka przeprowadzona wykazała, że chłopiec jest dobrze prz...

plik rtf

diagnostyka

aaaaaaaa
Hierarchia potrzeb ludzkich wg A. Maslowa klasyfikuje potrzeby ludzkie w pięć kategorii, uszeregowanych według ich ważności. Są to: Potrzeby fizjologiczne - powietrza, wody, jedzenia, płci. Potrzeby pewności - bezpieczeństwa, porządku, braku lęku lub zagrożenia. Potrzeby przynależności - miłości, uczucia, przynależności, kontaktu z innymi ludźmi. Potrzeby uznania - osiągnięć, szacunku i uznania dla samego siebie oraz szacunku ze strony innych. Potrzeby samorealizacji - rozwoju...