ikona pliku doc

DIAGNOSTYKA notatki

DIAGNOSTYKA


  60 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 60
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 74.00 kB.


Analiza pracy to postępowanie prowadzące do określenia wymagań stawianych pracownikowi w wyuczonym zawodzie pod względem merytorycznym jak również w zakresie cech psychicznych i obywatelskich. Analiza pracy to jedno z narzędzi służących w naukach o zarządzaniu usprawnionych procesów wytwórczych. Metoda ta polega na obserwacji pracownika wykonującego czynności na danym stanowisku pracy. Dokładny opis czynności na danym stanowisku pracy pozwala na ich optymalizację.
Etapy analizy pracy:
      Wybór stanowiska pracy wobec którego zastosowane będzie narzędzie.
      Zapoznanie się z opisem, celem tego stanowiska i kończącym efektem pracy na tym stanowisku.
      Obserwacja pracownika podczas wykonywania czynności i zadań zawodowych prowadzących do końcowych efektów (czas wykonywania, zdolności manualne, moment kryzysowy).
      Analiza danych z arkusza obserwacyjnego.
      Dokonujemy (pod kątem wydajności i efektywności pracy) porównania pracowników realizujących zadania na tych samych stanowiskach.
      Wnioski i rekomendacje na podstawie analizy dotyczące optymalnego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Struktura modelu analizy zawodu:
      Znaczenie tego zawodu w gospodarce.
      Psychologiczna analiza pracy w zawodzie.
      Katalog zadań i czynności.
      Czas i kolejność wykonywania tych zadań i czynności (struktura formalna).
      Katalog funkcji (struktura funkcjonalna).
      Udział procesów biopsychicznych (struktura moralna).
      Analiza pracy w aspekcie sytuacji trudnych.
      Ocena pracy zawodowej oraz sytuacji przy stanowisku pracy.
      Katalog typowych sytuacji trudnych wynikających z zadań zawodowych i warunków realizacji tych zadań.
      Dydaktyczna analiza pracy w zawodzie (treść i struktura wiedzy zawodowej).
      Możliwości kształcenia w zawodzie.
      Katalog podstawowych wiadomości (ogólnych i zawodowych).
      Katalog podstawowych umiejętności zawodowych.
      Katalog podstawowych sprawności i nawyków.
      Możliwość doskonalenia w zawodzi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 74.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!