ikona pliku doc

Dezintegracja rodziny notatki

Rozważania o dezintegracji rodziny... jeśli nie pasuje to wejdź do mnie na www.redakcja-edukacja.pl poszukaj, pewnie znajdziesz


  310 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 310
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.00 kB.


Piszę prace licencjackie i magisterskie, zaliczeniowe
Wejdź i zobacz www.redakcja-edukacja.pl
Dezintegracja rodzin - przyczyny i skutki
Rodzina w ostatnich stu latach przeszła ogromne przeobrażenia, zmieniły się pełnione przez nią wcześniej funkcje. O ile wcześniej funkcje te pełniły wielką role integracyjna rodziny, to występujące dziś najczęściej funkcje przyczyniają się raczej do jej dezintegracji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że niektóre funkcje realizowane są zbyt szeroko lub po prostu źle, kosztem innych.
Rodzina więc jako podstawowa grupa społeczna wypełnia istotne funkcje w interesie społeczeństwa (tzw. funkcje instytucjonalne) oraz zaspokaja jednocześnie potrzeby psychiczne, emocjonalne i społeczne swych członków (tzw. funkcje osobiste). Wymienia się szereg funkcji, które powinna pełnić rodzina we współczesnym świecie. Z. Tyszka proponuje następujący podział i wylicza takie funkcje:
materialno-ekonomiczna funkcja polega na zaspokajaniu potrzeb członków rodziny poprzez cztery elementy podfunkcyjne: produkcyjny, zarobkowy, gospodarczy i usługowo-konsumpcyjny;
opiekuńczo-zabezpieczająca przejawia się w materialnym i fizycznym zabezpieczaniu członków rodziny w niezbędne do życia środki oraz opieka nad osobami niesprawnymi;
prokreacyjna funkcja rodziny (przez wielu badaczy wymieniana jako jedna z najważniejszych i podstawowych) jest formą zaspokajania emocjonalno-rodzicielskich i reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa;
seksualna funkcja rodziny sprowadza się do społecznie akceptowanej formy współżycia płciowego (Z. Tyszka oddziela ją od prokreacyjnej, uważając, iż coraz bardziej się autonomizuje);
legalizacyjno-kontrolna funkcja rodziny to legalizacja niektórych typów zachowań człowieka i sprawowanie wzajemnej kontroli członków rodziny;
socjalizacyjnej, a realizowana jest na dwóch płaszczyznach: jako przygotowanie dzieci do pełnienia ról społecznych oraz jako wzajemne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!