ikona pliku docx

Dewey notatki

Biografia


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.10 kB.


John Dewey  ur. 20 października 1859 w Burlington w stanie Vermont,  zm. 1 czerwca 1952

w Nowym Jorku filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twórca koncepcji szkoły pracy (18961902) w Chicago. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Nowym Jorku na Uniwersytecie Columbia od 1904 oraz w Chicago

Dewey oparł swój system pedagogiczny na instrumentalizmie,  kierunku pragmatyzmu zapoczątkowanym przez Charlesa Peircea  , a rozpowszechnionym przez Williama Jamesa. Polegał on na rozumieniu doświadczenia jako istoty prawdy prawdziwe jest to co sprawdza się w działaniu jako prawdziwe. Doświadczenie jest źródłem zdobywania i weryfikowania wiedzy, stąd w jego szkole pracy rozwijane było hasło: uczenie się przez działanie. Szkoła ta powstała na wzór samowystarczalnego gospodarstwa domowego, gdzie dzieci wykonywały różne zajęcia rzemieślnicze i gospodarcze. Akcent położony był na aktywność praktyczną i manualną. Głównym celem szkoły było pobudzanie wrodzonych zdolności dzieci, zainteresowań, wzbogacanie doświadczeń, samodzielna praca, natomiast wiedzę zdobywało się niejako przy okazji.
W szkole nie było lekcji i przedmiotów, ośrodkiem był problem, który napotykało dziecko w codziennym życiu i jego rozwiązanie mające doprowadzić do nabywania wiadomości, dlatego zadaniem szkoły było stwarzanie sytuacji będących źródłem owych problemów.

Dewey wyodrębnił etapy myślenia prowadzące do rozwiązania problemu:

odczucie trudności

  1.  określenie trudności sformułowanie problemu
  2.  szukanie rozwiązań formułowanie hipotez
  3.  wyprowadzenie drogą rozumowania wniosków z rozwiązań logiczna weryfikacja hipotez
  4.  dalsze obserwacje prowadzące do przyjęcia lub odrzucenia hipotezy empiryczna weryfikacja hipotezy.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.10 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!