ikona pliku doc

demokratyczne państwo prawa notatki

informacje o demokratycznym państwie prawa


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67,00 kB.


KAMIL SOKOŁOWSKI                                     TORUŃ 2012r.
POLITOLOGIA II r.
DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWA.
      Dzisiejsza konstytucja RP w art. 2 ,,Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.” ustanawia zasadę demokratycznego państwa prawnego jako podstawową zasadę ustroju politycznego. Należy zatem przyjrzeć się bliżej samej instytucji tak państwa prawnego jak i demokratycznego państwa prawa. W odniesieniu do zasad ustrojowych są to bowiem pojęcia kluczowe, a niezbędna dla rozumienia samej idei takiego państwa, jest dokładna ich analiza oraz wyczerpujące omówienie.
      Aby móc wyprowadzić poprawną definicję demokratycznego państwa prawa, należy dokładnie omówić pojęcia państwa prawa oraz przytoczenie cech współczesnego państwa demokratycznego.
Koncepcja państwa prawa ukształtowała się w niemieckiej myśli ustrojowej. Pojęcie zostało wprowadzone w 1798 r. przez Placidusa, jakkolwiek jej idei przewodnich szukać należy jeszcze w koncepcjach demokracji antycznej. Według niektórych autorów ideę państwa prawnego łączyć należy z dziełami Platona i Arystotelesa
Burska-Cieślak J., Geneza pojęcia socjalnego państwa prawnego w doktrynie niemieckiej, [w:] Państwo- Ustrój - Konstytucja, Lublin 1991.
      Pojęciu „państwo prawne” można przypisywać szereg różnych znaczeń. W najszerszym ujęciu jest ono właściwie równoznaczne z sumą cech ustrojowych współczesnego państwa demokratycznego. Stosunki między państwem i jego instytucjami a obywatelami (niepaństwowymi podmiotami prawnymi) winny być poddane prawnym regułom wyznaczającym ich treść i zasady kształtowania.
Jako elementy państwa prawnego traktuje się zasadę podziału władz, zwierzchnictwa konstytucji, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, szczególnej roli ustawy jako podstawowego i powszechnego
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!