ikona pliku docx

Demokracja notatki

opis znaczenia słowa demokracja


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 7,58 kB.Demokracja (gr. dḗmos „lud”, krátos „władza” – dosł. „rządy ludu, ludowładztwo”) – jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy.
Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji. Znaczący wkład w rozwój demokracji miał także starożytny Rzym oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa).
„Kiedy mówimy o demokracji - pisze słynny amerykański politolog i socjolog Robert A. Dahl - nic nie wywołuje większego zamętu jak prosty fakt, że słowo demokracja odnosi się zarówno do ideału, jak i do rzeczywistości”. Literalne i etymologiczne rozumienie demokracji jako rządów ludu jest wciąż najbardziej podstawowym i najszerzej stosowanym. Amerykański prezydent Abraham Lincoln powiedział: „Demokracja to rządy ludu, przez lud i dla ludu”. Zwrócił tym samym uwagę na rzecz nader doniosłą. Nie wystarczy przecież, że ktoś sprawuje władzę w imieniu ludu i nawet dla jego dobra, jeśli przy tym pozbawiał będzie lud (naród) możliwości decydowania. W demokracji rządy muszą należeć do samego narodu, a ten urzeczywistnia je albo bezpośrednio (co wszakże w warunkach współczesnej demokracji z natury rzeczy musi mieć charakter uzupełniający), albo też za pośrednictwem należycie wybranych reprezentantów, podlegających stałej kontroli i usuwalnych w sytuacji, gdy zawiodą pokładane w nich nadzieje. Owa kontrola dokonuje się przede wszystkim za pośrednictwem regularnie przeprowadzanych wyborów, w trakcie których naród-suweren daje wyraz swej woli politycznej. Wybory stają się zatem kluczowym momentem w życiu państwa demokratycznego.
Demokracja wywodzi swą władzę ze zgody rządzonych. Ten właśnie fakt stanowi źródło jej legitymizacji. Tylko przyzwolenie społeczne, a nic innego, uprawnia rządzących do rządzenia. Esencjonalna treść demokracji sprowadza się do przekonania, które Lincoln z właściwą sobie precyzją wypowiedział następująco: „Żaden człowiek nie jest wart tyle, by rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody”. W demokracji realizuje się otwarty dla wszystkich, jawny i podlegający krytycznej ocenie proces polityczny.
„Demokracja - pisze Andre Louis - to odrzucenie dominacji człowieka nad człowiekiem, to władza sprawowana przez tych samych ludzi, którzy jej podlegają. Demokracja to nie tylko samorządność społeczeństwa, lecz także jej prawo do samookreślenia się”.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 7,58 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!