ikona pliku doc

Demografia - kolokwium zagadnienia notatki


  245 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 245
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64,00 kB.


Demografia
Zagadnienia na kolokwium
1.       Definicja terminu demografia zajmuje się badaniem zjawisk ludnościowych, dąży do ustalenia prawidłowości zjawisk ludzkich w określonych warunkach historycznych i gospodarczych.
2.       Subdyscypliny demograficzne
a)       demografia opisowa – zajmuje się opisywaniem struktur demograficznych.
b)       demografia historyczna – zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w procesach historycznych.
c)       demografia ogólna – rozwiązuje problemy teoretyczne pomiarów.
d)       demografia potencjalna – zaczyna nadawać dla ludzi cech indywidualnych.
e)       demografia ekonomiczna – zajmuje się badaniem zjawisk gospodarczych i ekonomicznych.
3.       Cel i zakres badań demograficznych jest to wykrycie bądź potwierdzenie określonych praw i prawidłowości zachodzących w rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych na określonym terytorium.
4.       Źródła badań demograficznych
      Powszechne spisy ludności
      Badania ankietowe
      Rejestracja zgonów i urodzeń
5.       Populacja i jej cechy
I.       Populacja jest to ogólna liczba ludności zamieszkująca określone terytorium.
II.       Cechy populacji:
a)       płeć – warunkuje do zdolności do rozrodu (prokreacji).
b)       wiek – liczony od momentu poczęcia (w odróżnieniu do płci, zmienia się cały czas).
c)       stan cywilny – Zawracie małżeństwa, rozróżniany wśród osób dojrzałych.
d)       przynależność do kohorty – to osoby urodzone w określonym przedziale czasu kalendarzowego.
e)       przynależność terytorialna – zależy od kryterium geograficznego i etnicznego.
6.       Dynamika ludności i czynniki ją kształtujące
I.       Dynamika ludności jest to zmienność w czasie liczby ludności.
II.       Czynniki:
      Rodność
      Umieralność
      Ruch wędrówkowy
7.       Współczynnik przyrostu naturalnego i zmiennego
      Wpn = Lu-Lz/Ms*1000(promil)
      Lu – liczba urodzeń
      Lz – liczba zgonów
      Ms – średnia liczba ludności
8.       Podstawowe kategorie demograficzne
I.       Cechy populacji: (patrz 5)
II.       Zdarzenia i zjawiska ludno
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!