ikona pliku doc

Demografia notatki

zebrane notatki


  395 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 395
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 2,41 MB.


DEMOGRAFIA Demografia Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. Zajmuje sie ona opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i ocena zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i wędrówkowego. Słowo 'demografia' użyte zostało po raz pierwszy przez A. Guillarda (1855r.) - powstało z dwóch greckich słów ? ''demos' (lud) i 'graphea' (opis). Subdyscypliny demografii Demografia ogólna ? przedmiotem jej jest rozwiązywanie problemów teoretycznych dotyczących pomiaru i opisu struktur oraz procesów demograficznych Demometria ? to nauka o metodach pomiaru i predykcji procesów demograficznych za pomocą aparatu matematyczno-statystycznego Demografia opisowa - zajmuje sie opisem struktur i procesów demograficznych Demografia historyczna - zajmuje sie opracowaniem metod oraz opisu struktur i procesów demograficznych w minionych okresach (wyniki badan publikowane sa w kwartalniku ?Przeszłość demograficzna") Demografia potencjalna - stworzyła własny system pomiaru i oceny procesów demograficznych nadając każdemu człowiekowi wagę zależna od jego płci, wieku i innych cech Demografia społeczna ? zajmuje sie społecznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami procesów demograficznych Demografia ekonomiczna - zajmuje sie ekonomicznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami procesów demograficznych Doktryny demograficzne - zajmujące sie formułowaniem teorii rozwoju ludzkości Powiązania demografii z innymi dziedzinami Ścisłe związki z innymi dziedzinami: - Ze statystyka -dostarcza ogólnych metod pomiaru procesów masowych demografia powiązana jest bezpośrednio - Z ekonomia - każde opracowanie demograficzne interesuje ekonomistę dlatego, ze człowiek, a ścisłej biorąc jego zdolność do pracy, jest decydującym czynnikiem rozwoju ekonomicznego; praca człowieka ma zawsze as
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 2,41 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!