ikona pliku odt

Czym jest socjologia według A. Giddens notatki


  150 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 150
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69,39 kB.Czym jest socjologia.
Głównym zagadnieniem podjętym w tekście jest odpowiedź
na pytanie czym zajmuje się socjologia, jej zastosowanie w naszym życiu oraz cel jej badań. Interpretuje również pojęcie socjologii w kontekście zmian społecznych i przedstawia jej główne perspektywy teoretyczne.
Pierwszym ważnym hasłem zawartym w tekście jest : „ Socjologia posiada wiele zastosowań praktycznych i polega na ćwiczeniu wyobraźni”. Każdy z nas
musi zdystansować się od codziennych czynności i spojrzeć na nie z innej strony. Giddens przywołuje tutaj przykład picia kawy
i jego niemalże rytualny charakter oparty o interakcję z drugą osobą.
Autor zakłada, że społeczeństwo jest w ciągłym procesie przebudowy. Socjologia bada również związki pomiędzy tym, jak społeczeństwo oddziaływuje na nas, a jak my sami działamy. Mówi też o tym do czego przyda się w życiu, bo dzięki niej mamy świadomość różnic kulturowych, oceniamy skutki naszych działań i pozwala nam na
ich zrozumienie. Dzięki zastosowaniu praktycznym pomaga nam stosować krytykę społeczną i dzięki niej reformować społeczeństwo
takimi inicjatywami jak grupy samopomocy. Na dowód swoich twierdzeń Giddens przedstawia nam najważniejszych prekursorów
socjologii takich jak Comte, który jako pierwszy użył terminu socjologia. Pragnął on stworzyć naukę, która wyjaśnia prawa życia społecznego, tak jak nauki przyrodnicze wyjaśniały funkcjonowanie świata fizycznego. Celem takiego zrozumienia było tak jak w przypadku praw natury przewidywanie pewnych zdarzeń, kontrolowanie ich i kształtowanie funkcjonujących systemów. W późniejszym okresie swojej działalności Comte wyznaczył sobie plan rekonstrukcji społeczeństwa francuskiego.
Kolejnym istotnym badaczem był Durkheim, który widział w socjologii nową naukę, która może rozjaśnić klasyczne kwestie filozoficzne. Podobnie jak Comte uważał, że badając życie społeczne należy zachować taki obiektywizm jak przy badaniu praw przyrody.
Najważniejsze wątki jakie poruszał obejnowały znaczenie socjologii jako nauki empirycznej, powstanie nowego porządku społecznego oraz charakter społecznego autorytetu moralnego. Część swoich intensywnych badań Durkheim skierował w stronę samobójstwa. Badając dane na temat samobójstw we Francji wykrył, że czynniki takie jak sytuacja ekonomiczna obszaru, rasa i płeć mają duży wpływ na wzrost i spadek liczebności samobójstw. Spotkał się jednak z zarzutami o zimne uprzedmiotowienie tak delikatnej sprawy. Według Durkheima w społeczeństwach tradycyjnych, w których istnieje słaby podział pracy panuje solidarność mechaniczna. Postępująca industrializacja i urbanizacja doprowadziły do wzrostu podziału pracy, co wiązało się z załamaniem formy solidarności społecznej.
Także Marks dążył do wyjaśnienia zmian, jakie zaszły w społeczeństwie ogarniętym rewolucją przemysłową.
Według niego najistotniejsze zmiany przyniósł rozwój kapitalizmu. Marks uważał, że posiadacze kapitału, tworzą klasę rządzącą, podczas gdy masy ludności stanowią k
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69,39 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!