ikona pliku doc

CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja notatki

potrzebne do pedagogiki resocjalizacyjnej tyt. ksiązki \"Metody twórcze resocjalizacji\" K.


  388 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 388
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 70,00 kB.


Człowiek. Twórczość. Tożsamość. Projektowanie resocjalizacji. Możemy wyróżnić trzy podstawowe podmioty, które stanowią istotę projektowanych w książce zabiegów resocjalizacyjnych. Są to: człowiek, twórczość i tożsamość. Nadają one symbolicznego a zarazem alternatywnego wymiaru zmierzającej do ich urzeczywistnienia twórczej resocjalizacji. 1. Człowiek jako sens wychowania Sensem każdej działalności wychowawczej jest człowiek, zaś jego przedmiotem dobro. Dobrem każdego człowieka jest rozwój. Umożliwia pokonywanie przeciwieństw losu w taki sposób, aby nie spotykał się ze ?społeczną ścianą obojętności? a patrząc w przyszłość widział otwierające się przed nim perspektywy społeczne. Trzy wymienione podmioty łączy kultura. Podstawą każdej kultury są wartości i normy. Dają one ludziom poczucie sensu i stanowią zespół wskazówek postępowania. Od stopnia i przyswojenia i umiejętności właściwego stosowania należy jakość naszej egzystencji. Warunki kulturowe towarzyszące ludziom od urodzenia, wpływają na ich zachowania, nie pozbawiając ich równocześnie indywidualności i spontaniczności. To właśnie kultura tworzy najważniejsze cechy naszej tożsamości, umożliwiając nam samorealizację w pełnionych rolach społecznych. Ludzka tożsamość jednostkowa i społeczna określają istotę rozumienia zarówno nas samych jak i innych ludzi. Tożsamość jednostkowa ? subiektywna wizja własnej osoby. Jest rezultatem subiektywnego pojmowania własnych priorytetów indywidualnych oraz zindywidualizowanych sposobu realizacji i zaspokajania potrzeb. Tożsamość społeczna ? portret osoby powstający w wyniku interakcji społecznych. Sposób rozumienia priorytetów innych ludzi oraz relacji własnych potrzeb w odniesieniu od realizacji potrzeb przez innych. Przez parametry tożsamości jednostkowej potrafimy lepiej rozumieć siebie, a przez parametry tożs
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 70,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!