ikona pliku doc

czesław babicki notatki

notatka zawiera podstawowe informacje o życiu i działalności wybitnego pedagoga Józefa Czesława Babickiego.


  324 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 324
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52.00 kB.


Józef Czesław Babicki (ur. 1880, zm. 1952), polski pedagog, teoretyk i praktyk. Pracował w Pruszkowskim Kompleksie Placówek Wychowawczych (1919-1925). Potem rozpoczął pracę w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. W 1926 założył związek zawodowy wychowawców. Zajmował się problematyką wychowania zakładowego dzieci osieroconych, agresji wśród wychowanków oraz depresją anaklityczną. Był zwolennikiem psychologii Alfreda Adlera i na niej starał się wzorować swoje metody wychowawcze. Opracował następujący system opiekuńczo-wychowawczy: wychowawca ? miał posiadać co najmniej średnie wykształcenie i skończony pomyślnie kurs przygotowawczy. Sam Babicki zajmował się przygotowaniem i prowadzeniem takich kursów. grupa wychowanków ? za idealną Babicki uważał grupę o liczbie dzieci 9-10. Uważał, że maksymalna liczba dzieci na jednego wychowawcę nie może przekraczać 20. Ponadto był przeciwnikiem zakładów poprawczych. Uważał, że dzieci wyjątkowo agresywne powinny być umieszczane w dużej grupie dzieci nie sprawiających problemów, tak aby przez naśladownictwo uczyły się właściwego zachowania. związek wychowanków z lokalną społecznością ? miał służyć temu, aby dzieci po wyjściu z zakładu poprawczego nie miały problemu z wejściem w społeczeństwo i znalezieniem pracy. Za bardzo ważną rzecz uważał Babicki kontakt wychowanka ze szkołą. prywatność dziecka ? dziecko powinno posiadać przede wszystkim własne przybory szkolne. Dążył do tego, aby każde dziecko miało kasetkę, w której mogłoby schować coś wyłącznie swojego. samorząd dzieci ? miał służyć jak najlepszej pracy w grupie. W tym miejscu i nie tylko poglądy Babickiego przypominały poglądy Janusza Korczaka. etap rozwojowy dziecka ? Babicki dzielił rozwój psychiki dziecka na 4 etapy: etap nabywania wiedzy moralnej (do 6 roku życia), etap kształtowania samooceny (6-1
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!