ikona pliku docx

czas wolny notatki

terminologia czasu wolnego , rekreacja i jej formy


  110 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 110
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.56 kB.


1. CZAS WOLNY definicje:

a.Wg. J. Pięty czas wolny jest to ta część budżetu czasu, która nie jest

zajęta przez  pracę zarobkową, normalną i dodatkową, ani przez systematyczne

kształcenie się uczelniane, ani przez zaspokajanie elementarnych potrzeb

fizjologicznych (sen, posiłki, higiena), ani przez stałe obowiązki domowe

(gotowanie, pranie, sprzątanie, opieka nad członkami rodziny niezdolnymi do

samoobsługi) i może być swobodnie spożytkowana bądź na swobodne wczasowanie,

bądź na życie rodzinne, obowiązki społeczne i aktywność przynoszącą doraźne

korzyści.

b.Definicja międzynarodowa Wg UNESCO - czas wolny to zajęcie, któremu

jednostka może się oddawać dla odpoczynku bądź własnej woli dla rozrywki,

rozwoju swych wiadomości lub swego kształcenia (bezinteresownego, swego

dobrowolnego udziału w życiu społecznym, po uwolnieniu się z obowiązków

zawodowych rodzinnych i społecznych.

2. Definicje poboczne dotyczące czasu wolnego:

a. Pedagogika czasu wolnego - jej przedmiotem jest dydaktyka i uwarunkowania

psychofizyczne, procesów pedagogicznych a także analiza osobowości i pracy

specjalisty czasu wolnego w tworzeniu warunków do intelektualnego i fizycznego

rozwoju człowieka przez zapewnienie mu odpoczynku, regeneracji sił

psychicznych i fizycznych,  umacnianie jego podmiotowości i rozwijanie

osobowości zwłaszcza przez uczestnictwo szeroko rozumianej kulturze.

b. Socjalizacja - nakierowana na turystykę i rekreację - to ogół wpływów

zamierzonych i okazjonalnych środowiska społecznego na jednostkę i na jej

stosunek do rekreacji i turystyki w wyniku których nabywa ona zdolności do

aktywnego uczestnictwa w różnych formach rekreacji i turystyki.

c. Wychowanie nakierowane na rekreację i turystykę - to działanie zmierzające

do świadomego i celowego organizowania wzajemnych interakcji pomiędzy

wychowankiem a wychowawcą w sposób trwale modyfikujący i kształtujący

osobowość jednostki.

d. Samowychowanie do czasu wolnego - to samookreślenie przez jednostkę celów i

zadań a także dokonywanie wyborów, metod postępowania w zakresie

poszczególnych form spędzania czasu wolnego.

3. V aspektów czasu wolnego w odniesieniu do dzieci i młodzieży:

1.Aspekt socjologiczny - czas wolny ułatwia kontakty i przeżycia społeczne,

wzmacnia potrzebę współdziałania z innymi oraz rezygnowania z własnych

egocentrycznych postaw na rzecz działania wspólnego.

2. Aspekt ekonomiczny - polega na dostosowaniu i rozplanowaniu budżetu czasu

wolnego w odniesieniu do obowiązków szkolnych i domowych.

3. Aspekt psychologiczny - polega na rozwijaniu samodzielności w poszukiwaniu

interesujących rzeczy, zjawisk, zainteresowań.

4. Aspekt fizjologiczno-zdrowotny  - polega na zapobieganiu nadmiernemu

obciążeniu przez obowiązki.

5. Aspekt pedagogiczny - polega na przejawianiu własnej inicjatywy i

samodzielności w organizowaniu zajęć rekreacyjnych w zależności od własnych

potrzeb i zainteresowań.

4. Funkcje czasu wolnego:

- funkcja wypoczynkowa - polegająca na regenerowaniu sił psychofizycznych

organizmu

- funkcja rozrywkowa polegająca na kompensowaniu monotonii dnia codziennego

zabawą angażującą psychikę i siły fizyczne.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!