ikona pliku doc

Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona notatki

Praca zawiera opis ćwiczeń w chorobie Parkinsona.


  1177 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1177
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,41 MB.


Spis treści: Wstęp. Choroba Parkinsona ? dolegliwości i objawy. Leczenie i rehabilitacja. Przykłady ćwiczeń. Ćwiczenia oddechowe ? cel i zadania. Przykłady ćwiczeń oddechowych. Chód i zasady nauki chodzenia. Zakończenie. Literatura. 1. Wstęp. Starzenie się organizmu ludzkiego jest procesem nieuniknionym i dotyczy każdego z nas. Starość w naszej świadomości społecznej jawi się jako upadek sił fizycznych, psychicznych, ułomność, zniedołężnienie, przewlekła choroba czyli niezdolności do samodzielnego życia. Odpowiednia aktywność fizyczna jest niezbędna w każdym wieku dla zachowania fizjologicznej wydolności i sprawności organizmu, czyli np.  zdolności do wykonywania codziennego wysiłku  fizycznego bez nadmiernego zmęczenia czy dyskomfortu,  regulacji masy ciała i unikania otyłości. Starość sama przez się stanowi wskazanie do aktywności ruchowej i umysłowej. Tak więc  wśród czynników prozdrowotnych zwalniających procesy starzenia się człowieka, na pierwszy plan wysuwa się aktywność ruchowa ujęta w odpowiedni system pod względem rodzaju, intensywności, czasu trwania i częstotliwości; indywidualnie dostosowana do możliwości, umiejętności i potrzeb danej osoby. Seniorzy regularnie ćwiczący są sprawniejsi, wydolniejsi, mniej się leczą, rzadziej chorują, a poza tym są pogodni i radośni. Tracimy bowiem sprawność nie tyle z powodu wieku, jak myślimy, ale wskutek braku aktywności. Wysportowany siedemdziesięciolatek może być równie wydolny, silny i gibki jak niećwiczący  trzydziestolatek. Niestety występuje wiele barier ograniczających aktywizację życia tej grupy społecznej, należą do nich przede wszystkim;  bariery kulturowe i edukacyjne - brak potrzeb i nawyków ruchowych; bariery organizacyjne - brak odpowiedniej polityki,  warunków i zainteresowania tą p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,41 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!