ikona pliku docx

Ćw 1 lab PMiTE notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 134.21 kB.


    Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest sporządzenie histogramu wartości wielkości mierzonych, a następnie
analityczne wyznaczenie parametrów funkcji Gaussa dla pojedynczego pomiaru i średniej oraz
graficzne przedstawienie wyników w raz z ich interpretacją.
    Sposób realizacji ćwiczenia
Mierzymy za pomocą stopera czas, który upłynie od włączenia i wyłączenia lampy. Pomiar przeprowadzamy 30 razy.
    Wyniki pomiarów
L.p.
Czas: t [s]
1
15,59
2
15,19
3
15,88
4
15,84
5
16,00
6
15,66
7
15,68
8
15,90
9
15,53
10
15,88
11
15,84
12
15,59
13
15,75
14
15,75
15
15,87
16
15,91
17
15,84
18
15,63
19
15,82
20
15,87
21
15,75
22
15,66
23
15,69
24
15,72
25
15,82
26
15,78
27
15,63
28
15,75
29
15,58
30
15,65

    Obliczenia
Obliczamy czas średni ze wzoru, który potrzebny jest nam do sporządzenia histogramuTabela z danymi do histogramu
(ai;bi]
n (liczba pomiarów)
15,1-15,3
1
15,3-15,5
0
15,5-15,7
11
15,7-15,9
15
15,9-16,1
3
16,1-16,3
0Histogram otrzymanych wyników dla 30 pomiarów


Następnie obliczamy odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru korzystając ze wzoru:Obliczamy niepewność standardową typu A wykorzystując wzór:Ostatecznie zapisany wynik:

Obliczam błąd względny pomiaru:Funkcja Gaussa dla pojedynczego pomiaru

Funkcja Gaussa dla średniej

Funkcja Gaussa dla pojedynczego pomiaru i średniej


 Tabela do rozkładu Gaussa
 
t[s] 
 
 
15,59
1,141557
6,46342E-10
15,19
0,002204
1,53485E-92
15,88
2,128547
0,111450505
15,84
2,374566
3,111780633
16
1,053707
5,64726E-11
15,66
1,792417
0,00059554
15,68
1,968585
0,010334205
15,9
1,968585
0,010334205
15,53
0,665864
4,83179E-17
15,88
2,128547
0,111450505
15,84
2,374566
3,111780633
15,59
1,141557
6,46342E-10
15,75
2,416676
5,31361504
15,75
2,416676
5,31361504
15,87
2,200408
0,306213368
15,91
1,882109
0,002632778
15,84
2,374566
3,111780633
15,63
1,512317
3,37723E-06
15,82
2,449943
8,056213257
15,87
2,200408
0,306213368
15,75
2,416676
5,31361504
15,66
1,792417
0,00059554
15,69
2,051006
0,036016349
15,72
2,265827
0,74700929
15,82
2,449943
8,056213257
15,78
2,488524
12,96259476
15,63
1,512317
3,37723E-06
15,75
2,416676
5,31361504
15,58
1,053707
5,64726E-11
15,65
1,700344
0,00011961    Wnioski:
Obserwując wyniki pomiarów można zauważyć, że nie są one takie same. Wynika to z tego, między innymi, że osoba która włączała lampę robiła t nieregularnie, bez ostrzeżenia oraz z tego że osoba przeprowadzająca pomiar mogła być rozkojarzona lub zmęczona i jej koncentracja mogła być zaburzona. Obliczony błąd względny jest bardzo mały i możemy stwierdzić mimo wszystko, że pomiary zostały wykonane dokładnie.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 134.21 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!