ikona pliku doc

Comte i krytyka Comte\'a notatki

Przedmiot: Podstawy socjologii wykład 4 notatka z wykładu


  233 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 233
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 68.00 kB.


Auguste Comte (1798-1857) w 1838 roku wprowadził pojęcie ?socjologia? (socius-zbiorowość, społeczeństwo + logos ? nauka) Główne dzieło to 6 tomów ?Kurs filozofii pozytywnej? Podstawowe założenie: Myślenie naukowe (pozytywne) to ukoronowanie ewolucji myśli ludzkiej Herbert Spencer w I połowie XIX wieku pisze pierwsze książki mające w tytule termin ?socjologia? Herbert Spencer (1820-1903) ?Filozofia syntetyczna? 10 tomów, w tym 3 poświęcone socjologii; później ?Nauka socjologii? 1 tom Ewolucja myśli ludzkiej według Comte?a 3 stadia: 1. teologiczne 2. metafizyczne 3. pozytywne Stadium teologiczne - w wyjaśnieniach zjawisk ludzie odwołują się do istoty boskiej lub sił nadprzyrodzonych Stadium metafizyczne -wyjaśnienia poprzez kontemplacje abstrakcyjnych pojęć, które mają chwytać ?naturalne? prawa, ?eter wszechświatowy?, ?naturę ludzką?, ?instynkty? Stadium pozytywne -ludzie formułują twierdzenia w oparciu o fakty empiryczne, ich obserwowalną współzależność i następstwa Socjologia była dla Comte?a ukoronowaniem hierarchii nauk, ponieważ mogła powstać dopiero na bazie nauk wcześniejszych: matematyki, astronomii, chemii, fizyki, biologii zajmuje się ona przedmiotem na najwyższym poziomie złożoności Postulat Comte?a (i socjologii XIX wieku) metoda socjologii musi się opierać na tych samych metodach co nauki przyrodnicze (głownie opiera się na faktach i nie wychodzi poza nie) główne podejście badawcze: metoda porównawcza cel: rozumienie-przewidywanie-zapobieganie Szczególna racja istnienia socjologii (Comte) fundamentalny przełom społeczny: zastępowanie społeczeństwa tradycyjnego społeczeństwem nowoczesnym, opartym na przemyśle, zurbanizowanym i republikańskim (tu: Wielka Rewolucja Francuska) nowe społeczeństwo nie rozwinie się spontanicznie, wymaga racjonalnego kierowania, a socjologia ma zapewnić jego
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 68.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!