ikona pliku doc

COG ocena geriatryczna notatki


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 612.00 kB.


Całościowa Ocena Geriatryczna- COG to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu (wg definicji zdrowia WHO), ustalenie priorytetów leczniczo- rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości zapewnienia dalszego leczenia/ rehabilitacji/ opieki (dom, dom opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział szpitalny).
Całościowej ocenie geriatrycznej powinny być poddane wszystkie osoby po ukończeniu 60–65 roku życia.
Celem kompleksowej oceny geriatrycznej jest:
- określenie problemów zdrowotnych i psychospołecznych, oraz
- ustalenie potrzeb i zakresu ingerencji profilaktycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej
i opiekuńczej osób w podeszłym wieku.
Ocenie podlega:
- zdrowie fizyczne, psychiczne,
- wydolność czynnościowa oraz
- warunki socjalno-środowiskowe.
Najkorzystniej gdy kompleksowa ocena geriatryczna przeprowadzana jest przez zespół w skład którego wchodzą:
- lekarz (najlepiej geriatra i/lub lekarz rodzinny),
- pielęgniarka ze znajomością problematyki geriatrycznej,
- rehabilitant/fizjoterapeuta,
- psycholog,
- pracownik socjalny,
- dietetyk,
- farmaceuta,
- terapeuta zajęciowy.
Po zakończeniu oceny geriatrycznej, podczas formułowania wniosków i ustalania celów dalszego postępowania, zawsze należy uwzględnić:
- opinię seniora oraz
- zakres możliwej współpracy z rodziną/ opiekunami osoby starszej.
Kompleksową ocenę geriatryczną prowadzi się za pomocą:
- wywiadu,
- badania przedmiotowego,
- diagnostycznych badań laboratoryjnych,
- badań obrazowych,
- diagnostycznych badań czynnościowych,
- testów,
- skal.
Kompleksowa ocena geriatryczna obejmuje swoim zakresem ocenę:
- zdrowia fizycznego,
- czynnościową,
- stanu umysłowego oraz
- socjalno-środowiskową seniora.
Ocena zdrowia fizycznego obejmuje badanie podmiotowe i fizykalne oraz interpretację uzyskanych wyników badan diagno
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 612.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!