ikona pliku docx

chów bydła mlecznego notatki

technik weterynarii praca zaliczeniowa chów bydła mlecznego


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.20 kB.


CHÓW BYDŁA MLECZNEGO
Bydło należące do różnych ras mlecznych różni się od siebie znacznie wielkością, masą ciała czy umaszczeniem, przy znacznym podobieństwie sylwetki i dość ujednoliconej budowie. Charakteryzuje je wysoka produkcja mleka intensywna przemiana materii, żywy temperament. Bydło mleczne charakteryzuje się harmonijną, szlachetną budową, żywym temperamentem i intensywną przemianą materii. Mocno zaznaczony jest również dymorfizm płciowy (zróżnicowanie budowy osobników różnej płci).Najbardziej znanymi rasami reprezentującymi ten typ użytkowy są rasy typu: Jersey, Holsztyńsko Fryzyjskie i Ayrshire
▪ Jersey jest to bydło lekkie i małe ciężar krów 300-400 kg buhajów ok. 700 kg o delikatnej budowie umaszczeniu jasno cielistym do ciemnobrunatnego. Typ użytkowy jednostronnie mleczny lecz mleczność niezbyt wysoka 4000 kg lecz duża zawartość tłuszczu w mleku 6%. Została wybudowana na angielskiej wyspie Jersey
▪ Holsztyńsko-fryzyjska bydło mleczne, charakteryzuje się wysokim wzrostem i dużym ciężarem ciała, umaszczenie czarno-białe lub wyjątkowo czerwonobiałe, głowa niezbyt długa na cienkiej szyi, tułów wydłużony, klatka piersiowa płasko ożebrowana, długie pionowe nogi z twardymi racicami, zad mocno rozbudowany ułatwiający wycielenia i dostęp do wymion. Budowa wymion ułatwia dojenie dzięki wyrównanym ćwiartkom i stosunkowo długim strzykom.
+ Ayrshire Rasa ta pochodzi z południowo-zachodniej Szkocji gdzie powstała w skutek krzyżowania bydła miejscowego z holenderskim, szorthornami i jerseyami. Umaszczenie rasy jest czerwono pstre z przewagą białego (buhaje są ciemnowiśniowe). Charakterystyczną cechą dla tej rasy, są stromo ustawione ku górze i wygięte ku tyłowi lirowate rogi. Jest to bydło wcześnie dojrzewające o wysokiej zdolności wydojowej. Posiada dobrze rozwinięte i uformowane wymię. Jest rasą wytrzymałą, dobrze znosi trudne warunki środowiskowe, jest odporna na choroby, płodna.
Projektując gospodarstwo szczególnie na uwadze należy mieć odpowiedni dobór zwierząt. U krów powinno brać się pod uwagę nie tylko wydajność mleczną, ale również takie cechy jak: żywotność, długowieczność oraz czas użytkowa, odporność na choroby, w tym mastitis, płodność i łatwość wycieleń, właściwości technologiczne uzyskiwanego mleka. Dodatkowo należy kierować się minimalizacją problemów zdrowotnych, do których predysponowane są niektóre rasy. Z tych względów pierwszeństwo w wyborze powinny mieć polskie rasy rodzime, dostosowane do panujących warunków środowiskowych oraz wahań jakości i ilości paszy.
W Polsce rozwija się również rolnictwo ekologiczne. Wciąż rośnie zainteresowanie zdrowym trybem życia, jakością żywności, dobrostanem zwierząt oraz stanem środowiska naturalnego. Aby hodowca bydła mógł sprzedawać produkty ekologiczne musi posiadać certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Zobowiązuje to do przestrzegania ścisłych zasad produkcji i utrzymania zwierząt. Zasady te określone są przepisami prawnymi. Utrzymanie zwierząt. W pomieszczeniach inwentarskich muszą panować odpowiednie warunki zoohigieniczne (dotyczące np. poziomu wilgotności, temperatury, stężenia gazów, oświetlenia itd.). Mikroklimat budynku wpływa bezpośrednio na zdrowie i samopoczucie krów, a tym samym na ich produkcyjność. Krowy powinny być utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym, ponieważ potrzeba swobodnego ruchu jest jednym z podstawowych warunków ich komfortu bytowania i zdrowia. Podłoga w pomieszczeniach musi być gładka, ale nie śliska. Należy zapewnić zwierzętom dużo suchej powierzchni do odpoczynku, z miejscem do leżenia wyłożonym ściółką. Aby zapewnić maksymalny komfort bytowania należy zadbać, by krowy podczas spożywania paszy i doju mogły zająć wygodną pozycję stojącą, natomiast podczas przeżuwania i odpoczynku pozycję leżącą. Ułatwia to dopływ krwi do wymion i stymuluje sekrecję mleka. Zwierzętom należy zapewnić swobodny dostęp do pastwisk i wody pitnej. Przy bardzo złych warunkach pogodowych, jeśli w pomieszczeniu inwentarskim są wystarczające warunki dające zwierzętom swobodę ruchu, nie jest konieczne korzystanie z wybiegów. Utrzymywanie cieląt w wieku powyżej 1 tygodnia w indywidualnych boksach jest zabronione. Pomieszczenia i wyposażenie należy odpowiednio dezynfekować, by ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów. Należy przyjąć taką obsadę zwierząt, by nie przekroczyć limitu produkcji 170 kg N/ha użytków rolnych w ciągu roku. W rolnictwie ekologicznym nie wolno także stosować zabiegów zootechnicznych powodujących cierpienie zwierząt (np. usuwanie rogów). Stosowanie stymulatorów, hormonów i innych substancji związanych z kontrolą produkcji i reprodukcji (np. wywoływanie lub synchronizowanie rui) jest zabronione.
Produkcja mleka
Mleko jest to produkt całego nieprzerwanego doju od zdrowej, dobrze żywionej i nieznużonej nadmiernie krowy mlecznej, otrzymany w sposób prawidłowy, bez domieszki siary. Po udoju w gruczole mlekowym powinno zostać
po prawidłowym udoju 5-10% mleka
po przeciętnym 10-20%
po niewłaściwym 20-40%.
Pomieszczenia i stanowiska do doju przelewani, schładzania i przechowywania mleka powinny być tak zlokalizowane i zbudowane, aby mleko nie uległo zanieczyszczeniu. Mleko krowie jest niezastąpionym źródłem składników pokarmowych w żywieniu człowieka. Białka występujące w mleku odznaczają się większą wartością biologiczną niż białka roślinne i są wartościowszym źródłem aminokwasów niezbędnych dla człowieka. Mleko jest także niezastąpionym źródłem witamin i składników mineralnych, zwłaszcza wapnia.
Doskonalenie bydła poprzez ocenę wartości hodowlanej i selekcję realizowane jest przede wszystkim w populacji aktywnej, czyli tej części populacji krów, która objęta jest oceną użytkowości mlecznej. Wypracowany tu postęp hodowlany przenoszony jest również na populację produkcyjną (nie objętą oceną) poprzez sztuczne unasiennianie i krycie naturalne wyselekcjonowanymi buhajami. Uzyskany postęp hodowlany w całej populacji zależy więc głównie od efektywności oceny wartości hodowlanej i selekcji buhajów przeznaczonych do hodowli. Realizacja programów hodowlanych związanych z wyborem buhajów przeznaczonych do
rozrodu ma decydujący wpływ na wartość hodowlaną krajowej populacji krów.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.20 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!