ikona pliku doc

choroby wewnętrzne test notatki

test z chorób wewnętrznych pielęgniarstwo


  130 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 130
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 145.00 kB.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Test egzaminacyjny z chorób wewnętrznych
STUDIA POMOSTOWE

Instrukcja dla zdającego

Instrukcja:
1.       Test składa się z 40 pytań egzaminacyjnych obejmujących zagadnienia z interny i pielęgniarstwa internistycznego.
2.       Spośród zaproponowanych do każdego pytania czterech odpowiedzi, należy wybrać i zaznaczyć prawidłową odpowiedź znakiem X. Tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.
3.       Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi jest błędem.
4.       W przypadku pomyłki proszę zaznaczyć błędną odpowiedź znakiem O.
5.       Za każdą dobrze udzieloną odpowiedź zdający otrzyma jeden punkt.
6.       Zaliczenie testu następuje po uzyskanie 70% prawidłowych odpowiedzi.
7.       Końcowy wynik testu rozpatrywany jest w ramach dwóch kategorii - zdał, nie zdał.
8.       Przeznaczony czas na rozwiązanie testu wynosi 40 minut.

                  Życzymy powodzenia

      Które z wymienionych metod stosuje się we wstrząsie celem zmniejszenia
zapotrzebowania na tlen i związki energetyczne:
      uspokojenie chorego
      chronimy przed utratą ciepła
      zmniejszenie bólu
      wszystkie wymienione
2. Do oceny stanu świadomości pacjenta służy skala
      Ramseya
      Glasgow
      Apache
      Agar
3. Nieprzytomny, przez wezwaniem pomocy przez ratownika powinien być:
      położenie na wznak
      położenie na boku
      ułożenie w pozycji bocznej ustalonej
      pozostawienie w pozycji, w której go zastaliśmy
4. Postacie ostrych zespołów wieńcowych to:
      stabilną dusznicę bolesną, nagły zgon sercowy
      zwał serca bez uniesienia odcinka ST, zawal serca z uniesieniem odcinka ST
      niestabilna dusznica bolesna, zawal serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST naglą śmierć sercowa
      wszystkie odpowiedzi prawidłowe
5. Wstrząs kardiogenny spowodowany jest:
a) pierwotnym toksycznym uszkodzeniem procesów utleniania komó
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 145.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!