plik doc

ffffff

jyhl
RESOCJALIZACJ W UE Kategoria nieletności w Niemczech (wg JGG z 74r) [Jugendgerichtsgesetz z 1 stycznia 1975] dzieci do 14 roku zycia – nie podelgajace odpowiedzialosci kanej nieletnich przestępsców w wieku 14-17lat którzy ponoszą odpowiedzialnosć karną w zależności od rozeznania młodocinych w wieku 18-21 którzy odpowiadaja karnie bezwarunkowo z uwzglednieniem okolicznosci lagodzących ze względu na wiek, a w przypadku popelnienia blahego przestepstwa odpowiadaja na takich samych zasadac...