ikona pliku pdf

Chlamydia notatki

Zakażenia przenoszone drogą płciową


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 145.69 kB.


Chlamydia
Chlamydia należy do rodziny Chlamydiaceae. Rodzaj Chlamydia składa się z trzech gatunków patogennych dla ludzi: C. psittaci, C. trachomatis, C. pneumoniae.
Charakterystyka mikrobiologiczna:
Chlamydie są szeroko rozpowszechnionymi w świecie przyrody drobnoustrojami, które posiadają zarówno cechy wirusów, jak i bakterii. Niewielkie rozmiary rzędu 0,2-1,3 μm, brak niektórych własnych mechanizmów wytwarzania energii metabolicznej , oraz wyłącznie wewnątrzkomórkowy cykl rozwojowy, umożliwiający wykorzystanie wysokoenergetycznych produktów komórki gospodarza, stanowią cechy upodabniające te bakterie do wirusów. Z kolei podobna do G(-) bakterii budowa ściany komórkowej, rozmnażanie przez podział podwójny, a także wrażliwość na niektóre antybiotyki, to właściwości zbliżające je do bakterii. Wszystkie gatunki chlamydii maja wspólny antygen grupowy oraz ten sam cykl rozwojowy. W cyklu rozwojowym bakterii z rodzaju Chlamydia wyróżnia się dwie morfologiczne formy: • ciałko elementarne EB o średnicy 0,2-0,4 μm. To małe ciałko podstawowe jest zdolne do przeżycia poza komórką gospodarza. Jest nieaktywne metabolicznie. Przyczepia się do powierzchni komórek i jest fagocytowana. • ciałko siatkowate RB (początkowe) o średnicy 0,8-1,3 μm. Jest to forma aktywna metabolicznie, zdolna do reprodukcji, ale niezdolna do przeżycia poza komórką gospodarza. Powstaje w 5-6 godzin z ciałka elementarnego po wniknięciu do komórki. • ciałko pośrednie jest wynikiem skupienia się ciałek siatkowatych, skupiska te są gotowe opuścić komórkę aby zakazić inne komórki, przy czym komórka ginie. Cykl rozwojowy rozpoczyna się wówczas, kiedy ciałko elementarne przyczepia się do komórki gospodarza na zasadzie wiązania elektrostatycznego, a następnie droga endocytozy przenika do jej wnętrza. W komórce gospodarza ciałko elementarne pozostaje w otoczonym błoną fagosomie, co uniemożliwia połączenie fagosomu z lizosomem komórki gospodarza. Ciałka elementarne różnicują się w kierunku ciałek siateczkowatych, które następnie dzielą się przez podział podwójny. Po 36 godz. cyklu RB przekształcają się w EB, a po upływie 48- 72 godz. następuje uwalnianie ciałek elementarnych drogą cytolizy , lub pęknięcia wtrętu bez uszkodzenia komórki gospodarza (endocytoza). Dojrzałe ciałka elementarne, zdolne do bytowania pozakomórkowego stanowią źródło zakażenia kolejnych komórek gospodarza.
Czynniki determinujące chorobotwórczość:
Wszystkie Chlamydie są wysoce zakaźne, różnią się natomiast stopniem zjadliwości. Uważa się ze ogromną rolę w patogenności odgrywa zdolność do wewnątrzkomórkowego namnażania się i wytwarzania zarówno egzo- jak i endotoksyn. Uważa się że zdolność do przeżycia wewnątrzkomórkowego wiąże się ze zdolnością ciałka siatkowatego do hamowania fuzji lizosomów z pęcherzykami fagocytarnymi, w którym ono przebywa
• Chlamydia psittaci - patogen ptaków, kotów, owiec, - u ludzi (hodowców) wywołuje atypowe
zapalenie płuc, a w powikłaniu zapalenie opon mózgowordzeniowych - choroba ptasia – ornitoza (choroba papuzia): źródłem zakażenia są papugi, od których drogą kropelkową - objawy podobne do grypy, po 1-2 tyg. wyleganiu nagle pojawiają się objawy zapalenia płuc: ból głowy, jadłowstręt, kaszel, gorączka, czasami wysypka odro-podobna.
epidemiologia: drogą zakażenia jest wdychanie unoszących się w powietrzu cząstek, rzadziej z człowieka na człowieka. leczenie: tetracykliny
• Chlamydia pneumoniae – przenosi się drogą kropelkową ,ale jej postać różni się
antygenowo od innych rodzajów tej bakterii. Objawem zakażenia może być zapalenie krtani ,oskrzeli, zatok przynosowych, czy zapalenie płuc. Następstwem zakażenia jest uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach, a czasem alergiczne przestrojenie organizmu, które sprzyja dychawicy oskrzelowej , przewlekłym katarom, przewlekłym zapaleniom gardła, czy też przewlekłym zapaleniom zatok. Innym objawem zakażenia mogą być zapalenia stawów. Rozpowszechnienie bakterii jest znaczne. Chorują z jej powodu głównie osoby młode i w starszym wieku. U osób starszych zwykle dochodzi do zapalenia płuc ,które może być groźne dla życia. Chlamydia pneumoniae jest bakterią podejrzewaną o wpływ na rozwój choroby niedokrwiennej serca. Leczenie nie jest proste, ponieważ bakteria jest oporna na antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny ,cefalosporyny, monobaktamy) ,które dość często stosuje się do zwalczania zakażeń bakteryjnych. Diagnostyka: najpopularniejszym badaniem jest test ELISA, który polega na oznaczeniu poziomu specyficznych immunoglobulin we krwi. Wykrycie przeciwciał IgM świadczy o rozwijającej się infekcji, a wykrycie przeciwciał IgG o długo trwającej , lub przebytej w przeszłości infekcji. Gdy oznaczone zostaną przeciwciała IgA, infekcja ma formę przewlekłą.
• Chlamydia trachomatis – jest obecnie uważana za najczęstszy czynnik etiologiczny chorób
zakaźnych przenoszonych drogą płciową. Zakażenia dotyczą głównie ludzi młodych w wieku rozrodczym (między 15 a 25 r. ż.), pochodzących zwykle z niższych grup socjo-ekonomicznych i posiadających wielu partnerów seksualnych. .Zapalenie to stanowi duże zagrożenie ,ponieważ
niezdiagnozowane i nieleczone może skutkować ciążą pozamaciczną, bezpłodnością ,lub tzw. zespołem przewlekłego bólu narządów miednicy. W czasie ciąży może być przyczyną porodu przedwczesnego, a także wywołać śmierć okołoporodową płodu. Bardzo często chlamydioza przyczynia się do nawracających poronień i niemożności donoszenia ciąży. Przewlekły stan zapalny narządów miednicy mniejszej może powodować zrosty ,uszkodzenia ściany jajowodów ,oraz liczne ropnie ,które mogą być przyczyną bezpłodności. Kobieta ciężarna zarażona chlamydiozą może przenieść zakażenie na dziecko. U noworodków zakażonych, stwierdza się zwykle bardzo często zapalenie spojówek, zapalenie gałki ocznej, również zapalenie płuc. Zakażeni mężczyźni odczuwają pieczenie przy oddawaniu moczu. Z czasem jednak te dolegliwości zmniejszają się ,a wyłaniają się inne, np. pobolewania w stawach ,które nierzadko jest mylone z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Bakteria może również przez wiele lat pozostawać w stanie uśpienia.
Dokonano podziału na 15 serotypów: Serotypy A, B, BA ,C wywołują chorobę zwaną jaglicą, wtrętowe zapalenie spojówek z lokalizacją na spojówkach dolnych, dochodzi do uszkodzenia rogówki i ślepoty Jaglica (przewlekle pęcherzykowe zapalenie rogówki) jest chorobą wywoływana przez C. trachomatis. Rozpoczyna się ona nagle, przenosi się drogą bliskich kontaktów. Charakteryzuje się zapaleniem błony śluzowej i spojówki, które wyściełają powiekę i twardówkę. Może prowadzić do ślepoty. Serotypy D, E, F, G, H, I, J, K odpowiedzialne za zakażenia dróg płciowych, a także spojówek i płuc u noworodków, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenia szyjki macicy, jajników, jajowodów, błony śluzowej macicy, zapalenia błon płodowych, poporodowe zapalenie narządów miednicy małej, zapalenie najądrzy, odbytnicy(najczęściej u homoseksualistów). Serotypy L1, L2, L3 wywołują ziarniaka wenerycznego. Ziarniak weneryczny jest chorobą przenoszona drogą płciową. Choroba po okresie inkubacji bakterii (3 dni do 3 tygodni) , przechodzi w objawy dzielące się na 3 okresy: - w pierwszym występuje mała , samoistnie ustępująca zmiana w okolicy płciowej o charakterze grudkowo – pęcherzykowym, niekiedy wrzodziejąca, przebiegająca z objawami zapalenia cewki moczowej lub nawet bez dolegliwości, - drugi okres po 2-6 tygodni – powiększenie węzłów chłonnych, bolesne, w okolicach więzadła pachwinowego; przetoki tych węzłów mogą powodować tzw. dumienice ziarniniakowe; m
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 145.69 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!