ikona pliku doc

chirurgia pytania opracowane notatki

1. Przygotowanie do zabiegu w trybie pilnym i planowym, przygotowanie bliższe i dalsze, psychiczne i fizyczne. Przygotowanie przewodu pokarmowego - środki przeczyszczające.


  1227 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1227
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 498,50 kB.


      Przygotowanie do zabiegu w trybie pilnym i planowym, przygotowanie bliższe i dalsze, psychiczne i fizyczne. Przygotowanie przewodu pokarmowego - środki przeczyszczające.
Przygotowanie do zabiegu dzielimy na:
      Psychiczne, które dzielą się na:
a) dalsze
b) bliższe
a) Przygotowanie psychiczne dalsze rozpoczyna się od momentu zgłoszenia się pacjenta do lekarza rodzinnego (czyli rozpoczyna się w przychodni). Lekarz po ustaleniu diagnozy informuje pacjenta o konieczności przeprowadzenia operacji i pozostania w szpitalu. Udziela mu wszystkich informacji wyjaśniających, na czym będzie polegał dany zabieg (edukacja).
Pomaga pacjentowi zniwelować lęk i strach- wspiera chorego, przeprowadza rozmowę z bliskimi.
b) Przygotowanie psychiczne bliższe rozpoczyna się tuż przed zabiegiem operacyjnym.
- informujemy pacjenta, o której godzinie rozpocznie się dany zabieg,
- wspieramy pacjenta rozmową z nim, która ma na celu zniwelowanie lęku tuż przed zbliżającym się zabiegiem,
- podajemy leki uspokajające.
2. Fizyczne
a) dalsze
b) bliższe
a) Przygotowanie fizyczne dalsze rozpoczyna się od momentu przyjęcia pacjenta do oddziału do dnia poprzedzającego zabieg chirurgiczny i polega na przygotowaniu:
      Diagnostycznym: przeprowadzenie podstawowych badań laboratoryjnych (morfologia, OB, grupa krwi czynnik Rh, poziom elektrolitów, poziom cukru, badanie ogólne moczu, Rtg klatki piersiowej).
      Podmiotowym (wywiad z chorym rodziną)
      Przedmiotowym (badania specjalistyczne, np. USG, badania radiologiczne, arteriografia, flebografia, b. neurologiczne, b. kardiologiczne, konsultacja diabetologiczna)
      Farmakologicznym: polega na uzupełnieniu niedoborów, np. elektrolitowych, białkowych, krwi przy niskim poziomie morfologii, wyrównaniu, np. podwyższonego poziomu krwi oraz takie przygotowanie chorego, aby w sposób najkorzystniejszy dla niego przebył zabieg operacyjny i okres rekonwalescencji.
      Higienicznym (w zależnośc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 498,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!