plik doc

Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i pilnym

Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym i pilnym-krok po kroku.

Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i pilnym 1. Tryb planowany Przygotowanie do operacji –działania podejmowane przez personel w celu osiągnięcie przez chorego gotowości do leczenia. 2. Przygotowanie psychiczne pacjenta do operacji:

  •       „Lęk przedoperacyjny&rdquo...

plik docx

chirurgia wykład


urazy klatki piersiowej

obrażenia klatki piersiowej

- obrażenia bezpośrednio zagrażające życiu

* odma otwarta

* odma prężna

* masywny krwiak opłucnej

* krwiak opłucnej z odmą

* tamponada serca

- obrażenia potencjalnie zagrażające życiu

* stłuczenie serca

* stłuczenie płuca

* uszkodzenie tchawicy, dużych oskrzeli

* uszkodzenie dużych naczyń

...