plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta po usunięciu woreczka żółciowego


Opis przypadku 1     60-letnia pacjentka przyjęta w trybie planowym do usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą tradycyjną. Chora od roku leczy się na nadciśnienie, przyjmuje następujące leki: Nedal 1x5mg, Prestarium 1x2,5 mg, Kalipoz 1x1 (poniedziałek – piątek). Pacjentka otyła, kończyny dolne obrzęknięte, dobrze ocieplone, u pacjentki obserwuję się trudności w poruszaniu się, pacjentka wymaga pomocy w czynnościach dnia codziennego. Nie ma zbyt dużej wiedzy na temat swoj...

plik odt

opieka pooperacyjna chirurgia

Opieka pooperacyjna nad pacjentem.

Zasady postępowania z chorym po operacji
Uraz, jakim dla chorego organizmu jest zabieg operacyjny, poza oczywistymi korzyściami płynącymi z jego wykonania, może również stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla chorego.
Większość groźnych dla życia powikłań ma miejsce w czasie pierwszych 2-3 dób, ten właśnie okres jest czasem wzmo...

plik docx

chirurgia wykład


Ostre choroby jamy brzusznej tzw. „ostry brzuch”

Stany chorobowe jamy brzusznej, które w czasie kilku godzin lub dni mogą doprowadzić do zgonu określa się mianem ostrego brzucha. Najczęściej wymagają interwencji chirurgicznej.

Wyróżniamy

- zapalenie otrzewnej

- ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

- perforacja wrzodu żołądka i dwunastnicy

- ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

- niedrożność jelit

plik doc

chirurgia

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE TEST NR 021011 Zadanie 1. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla: A. pacjenta w przypadku złamania jednego żebra lub mostka, B. pacjenta z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego, C. pacjenta ze schorzeniami układu oddechowego, D. wszystkich wymienionych
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE TEST NR 021011 Zadanie 1. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla: A. pacjenta w przypadku złamania jednego żebra lub mostka, B. pac...

plik odt

Proces pielęgnowania dziecka po wypadku komunikacyjnym

Proces pielęgnowania dziecka po wypadku komunikacyjnym, obserwacja.
Data Problem pielęgnacyjny Cel Plan działania Realizacja Ocena 07.10.2013 Ryzyko zagrożenia dalszej utraty zdrowia z powodu odniesionych urazów. Zminimalizowanie ryzyka utraty zdrowia. Kontrola parametrów życiowych. Ogólna obserwacja pacjenta. Pomiar parametrów życiowych co 4godzin. Rozmowa z rodzicami aby obserwowali dziecko i zgłaszali niepokojące oznaki. Informowanie lekarza o niepokojących wynikach pomiarów....