plik doc

tpl

wykłady
Proszki (Pulvis, Pulveres, Pulvis, Pulv.) Proszki to postać leku złożona z równomiernie rozdrobnionych (sproszkowanych 0,5 mm) substancji stałych. Proszki – sposób sproszkowania:       grubo sproszkowane – (pulvis grossus) – sito 0,5 mm       średnio sproszkowane – ( pulvis medius) – sito 0,315 mm       miałko sproszkowane – ( pulvis tennus, pulvis subitilus) – sito 0,16 mm       bardzo miałko sproszkowane–( pulvi...

plik docx

Destylacja wstęp

Kilka onformacji o destylacji zebranych w jednym miejscu

Destylacja jest to metoda rozdzielania ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników. Stosuje się ją w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych. Proces wykorzystuje różną lotność względną składników mieszaniny. Główny produkt destylacji, czyli skroplona ciecz nazywany jest destylate...

plik doc

substraty

substraty
Substraty i odczynniki Wskazanie produktu lub produktów w przypadku każdej reakcji chemicznej okazuje się być bardzo proste, a to z tego względu, że znajduje się on (one) zawsze po prawej stronie równania reakcji. Po lewej stronie równania znajdują się substraty, które dzielimy na reagent i odczynnik. Reagentem jest zawsze cząsteczka organiczna. W przypadku gdy obydwie reagujące ze sobą cząsteczki są pochodzenia organicznego, to za reagent uważa się tę, która tworzy nowe wiązani...

plik doc

yt6t

7u6576r
WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK W SZKOLE W powszechnej opinii istnieje definicja " idealnego nauczyciela, w którą wierzy także większość przedstawicieli naszego zawodu. Oto idealny nauczyciel:       Dobry nauczyciel jest spokojny, zawsze zrównoważony, nie daje się wyprowadzić z równowagi. Nigdy nie traci wewnętrznego „chłodu” nie daje się ponieść emocjom.       Dobry nauczyciel jest bezstronny i wolny od uprzedzeń. W oczach dobrego nauczyciela wszyscy są...