ikona pliku docx

,,CHCEMY ZOSTAĆ RODZICAMI-NATURALNE PLANOWANIE RODZINY’’ notatki

konspekt lekcji ,,CHCEMY ZOSTAĆ RODZICAMI-NATURALNE PLANOWANIE RODZINY’’


  145 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 145
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 165.42 kB.


Barbara Korzeniewska

Kosmetologia

WSZ z siedzibą w Kostrzynie

nad Odrą

KONSPEKT  LEKCJI

TEMAT :,, CHCEMY ZOSTAĆ RODZICAMI-NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

CELE OGÓLNE:

Po zrealizowanych zajęciach uczeń :

-jest świadomy ,na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo ludzkie zna jego cechy

-potrafi praktycznie realizować odpowiedzialne rodzicielstwo

-ma wykształconą w sobie postawę miłości  i współodpowiedzialności za rodzinę

-pragnie pogłębiania więzi rodzinnej

-szanuje i akceptuje prawa natury  dotyczące płodności kobiety i mężczyzny

-zna cykl miesiączkowy i wskaźniki  płodności kobiety

-zna pozytywne aspekty naturalnego planowania rodziny (NPR).

METODY NAUCZANIA:

Mini wykład , praca w małych grupach , praca samodzielna , fotoekspresja  ,  burza mózgów ,,,kryształ wartości  NPR”

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

Kolorowe ilustracje i zdjęcia dzieci, duże arkusze papieru, mazaki , kolorowe plansze dydaktyczne, NPR jest O.K.! Nowy Styl  Życia Autor : Marcinkowska Katarzyna , Marcinkowski Mariusz ; Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny, kurs podstawowy, praca zbiorowa Wydawca: Liga Małżeństwo Małżeństwu ,

FORMY NAUCZANIA :

Praca w małych grupach

CZAS ZAJĘĆ :  90 min

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Powitanie uczniów i podanie tematu zajęć .Wprowadzenie w tematykę  poprzez wygłoszenie krótkiego  wykładu.

Naturalne planowanie rodziny pozwala małżonkom uzyskać rozeznanie w cyklu płodności poprzez obserwację i odpowiednią interpretację objawów . Badania naukowe potwierdzają , że właściwie stosowana metoda objawowo termiczna może być bardzo pomocna przy staraniu się o dziecko  oraz osiąga wysokie wskaźniki skuteczności (ponad 99 procent)przy odkładaniu poczęcia. Dołączycie do tysięcy małżeństw , które nauczyły się naturalnego planowania rodziny dzięki Lidze Małżeństwo Małżeństwu i otwórzcie się na doświadczenie bogactwa małżeńskiej miłości ,odkrywając język ciała wpisany w ludzką płodność.

1 Ćwiczenie:

Uczniowie zostają podzieleni na  dwie grupy , każda grupa otrzymuje arkusz papieru z pytaniami.

Pytanie 1)Dlaczego ludzie mają dzieci ?

Przykładowe odpowiedzi:

-dzieci dają oparcie na starość

-chcą tworzyć kochającą rodzinę ,itp.

Pytanie2) Dlaczego ludzie nie mają dzieci?

Przykładowe odpowiedzi:

-najpierw chcą użyć życia ,

-z wygody

-denerwują ich dzieci, itp.

Nauczyciel zadaje pytanie, która z tych postaw mówi o dojrzałości i odpowiedzialności młodego rodzica. Każdy uczeń otrzymuje karteczki samoprzylepne i może zagłosować

2. Ćwiczenie:

Omawiając wyniki głosowania nauczyciel rozdaje uczniom „arkusze zdań

niedokończonych”.

Być odpowiedzialnym to dla mnie znaczy..........................................................

...............................................................................................................................

Dobre przygotowanie się młodego człowieka do roli ojca lub matki polega

na............................................................................................................................

................................................................................................................................

3.Ćwiczenie:

Mini wykład: Znaczenie rodziny dla prawidłowego rozwoju człowieka.

Rodzina stanowi wspólnotę osób, która jest podstawową formą życia

indywidualnego i społecznego. Jest pierwotną i najpowszechniejszą grupą społeczną

prawie każdego z nas. To ona należy do pierwszego środowiska dającego

człowiekowi możliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzeb i

wprowadzania go w świat wartości i norm społecznych. Identyfikując się z nią,

człowiek współtworzy i przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory

zachowania i postępowania.

To, czego uczymy się w rodzinie, pozostaje na całe życie.

Kontakty z najbliższymi osobami z rodziny odgrywają istotną rolę w kształtowaniu

osobowości człowieka.

Dobrze funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby swych dzieci, jak

żadna inna grupa społeczna nie jest w stanie zaspokoić. Dzieje się tak dlatego, że

środowisko rodzinne stanowi źródło miłości i akceptacji, daje poczucie

bezpieczeństwa przez spójność wewnętrzną i obecność osób, na które można liczyć.

Ważnym elementem funkcjonowania rodziny jest to, że rodzina

odzwierciedla w swej strukturze przeobrażenia ogólnospołeczne, z czasem

dostosowując się do nich. Łącząc elementy tradycji z elementami postępującej

nowoczesności, ułatwia swoim członkom adaptację do zmieniającej się

rzeczywistości społecznej, jednocześnie będąc dla niej oparciem i strefą ochronną.

Poddana wpływom zewnętrznym, zmienia się, zmieniając jednocześnie jednostki,

poprzez wewnątrzrodzinną socjalizację, a zmiany te są zarówno dodatnie, jak i

ujemne.

Rodzina wpływa na osobowość, kształtując losy jej członków.

Jeśli jej kondycja pogarsza się to wpływa to destrukcyjnie na funkcjonowanie

nie tylko jednostki, ale również społeczeństwa. 

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 165.42 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!