ikona pliku docx

Charakterystyka licznika Geigera ? Millera notatki

sprawozdanie, Charakterystyka licznika Geigera ? Millera,


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39,90 kB.


Politechnika Koszalińska

rok akad.  2010/2011

LABORATORIUM FIZYKI

Ćwiczenie nr 51

Charakterystyka licznika Geigera Millera

Wydział Mechaniczny

Kierunek: Transport

Grupa: T.03

Rok studiów: 1r.

Data wykonania ćw.

Oceny

Data zaliczenia

Podpis prowadzącego

Teoria

Sprawozdanie

  1.  Cel ćwiczenia

Ćwiczenie   ma  na  celu  wyznaczenie  charakterystyki  licznika Geigera Millera.  Licznik  ten  jest  stosowany  do detekcji cząstek jonizujących, jak i promieniowania elektromagnetycznego. Zbudowany  jest  z  cylindrycznej katody i przeciągniętej wzdłuż jej   osi   metalowej   nici   stanowiącej  anodę.  Całość  jest umieszczona  w  zamkniętym  naczyniu szklanym, wypełnionym gazem (najczęściej argonem).

  1.  Zasada pomiaru

Między anodę i katodę przykładamy wysokie napięcie 300V < U < 600V. W  międzyczasie  promieniowanie jądrowe (dostarczone z zewnątrz) przechodzące  przez  licznik  powoduje  jonizację  gazu w wyniku czego  powstają  elektrony, które są przyśpieszane w silnym polu elektrycznym  i  wywołują dalszą jonizację gazu. Do anody podąża coraz  większa  liczba  elektronów,  narasta  także liczba jonów dodatnich  cięższych  od elektronów, poruszających się wolniej i tworzących   w   gazie   ładunek   przestrzenny.   Powoduje   to zmniejszenie   natężenia   pola  elektrycznego  między  anodą  i chmurą jonów oraz zanik wyładowań lawinowych. Jednakże  jony  dodatnie  po  osiągnięciu katody wybijają z niej elektrony  

i  lawiny  ponawiają  się.  Aby  licznik był czuły na następne cząstki promieniowania jądrowego (wstrzymanie wyładowań ciągłych)  włącza  się  w  obwód  licznika  duży  opór, który nie pozwala  na  szybkie  odprowadzenie ładunku ujemnego z anody, co obniża  jej  potencjał,  aż  do  chwili, gdy jony dodatnie zostaną zebrane  na  katodzie.  Po czasie 0.1 s ładunek z anody zostaje odprowadzony,  a licznik jest zdolny do zarejestrowania następnej cząstki. Czas ten nazywany jest czasem martwym licznika. Urządzenia  są  połączone wysoko ekranowanymi przewodami BNC /50 co  w znacznym stopniu zmniejsza zakłócenia polami elektrycznymi oddziaływającymi  na czuły licznik. Po paru mało prawdopodobnych pomiarach stwierdziliśmy, że ustrój licznika powinien być dobrze uziemiony i maksymalnie odizolowany od pól zakłócających.

  1.   Schemat układu pomiarowego
  1.  Ocena dokładności pojedynczych pomiarów.

Aby uchronić się przed dużymi rozbieżnościami pomiędzy poszczególnymi pomiarami liczby zliczeń pomiarów dokonywaliśmy dwa razy dla każdego napięcia. Błąd wartości Ni obliczyliśmy ze wzoru: a wyniki tych obliczeń zestawione są obok pomiarów w punkcie 5.

  1.  Tabela pomiarowa

Napięcie progowe wyniosło 370 V

Lp.

U [V]

Pomiar 1 []

Pomiar 2 []

niśr [imp/30s]

N To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39,90 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!