ikona pliku doc

Charakterystyka działalności Komeńskiego notatki


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 62,00 kB.


      Działalność Jana Amosa Komeńskiego ściśle związana jest z dążeniem do przywrócenia niepodległości narodowi czeskiemu, utrzymania jego kultury i rozwoju języka ojczystego. Ten czeski teolog, pedagog i filozof był pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Urodzony w latach 1592-1670, a więc działalność jego przypada na wiek XVII. Jest on często określany przez historyków wychowania mianem ojca pedagogiki nowożytnej.
„Komeński głosił zasady demokratyzacji kształcenia oraz domagał się takiej reformy treści, metod i organizacji pracy szkolnej, by udostępnić nauczanie wszystkim warstwom społecznym. Postulował, aby nauka odbywała się w języku ojczystym, aby była poglądowa, a jej podstawą stało się współdziałanie umysłu, mowy i ręki”.
      Encyklopedia Pedagogiczna XIX wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 534-535 Na poglądy społeczne pedagoga czeskiego wpłynęło jego plebejskie pochodzenie (jego ojciec był młynarzem), a także ideologia religijna sekty braci czeskich. Duże znaczenie w jego życiu miały studia i podróże, niestety kres tego położył wybuch wojny 30-letniej. Z powodu fali terroru i prześladowań protestantów w 1628 r. Komeński z grupą współwyznawców przekroczył granicę ojczyzny, udając się do Polski na wygnanie. W okresie tej kilkuletniej tułaczki powstał pierwszy szkic „Wielkiej Dydaktyki”. Osiedlił się w Lesznie i zamieszkał u wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego, co wpłynęło jeszcze bardziej na jego pracę pedagogiczną. Objął w nim pracę nauczyciela, a także przystąpił do opracowania dla młodzieży podręczników. Językiem szkoły była łacina, stąd Komeński układał książki w celu ułatwienia jej nauki. W roku 1631 powstała czytanka „Janua linguarum roserta” („Drzwi języków otworzone”). Stała się ona najpopularniejszym podręcznikiem nauki języków obcych.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 62,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!