ikona pliku docx

Cewnikowanie pęcherza moczowego notatki

cewnikowanie


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.19 kB.


Cewnikowanie pęcherza moczowego

    Oddawanie moczu jest czynnością fizjologiczną i powinno odbywać się w naturalny sposób. Z różnych przyczyn, pacjent nie potrafi sam oddać moczu, dlatego pielęgniarka zanim wykona zabieg „cewnikowania”, powinna zachęcić pacjenta do samodzielnego oddania moczu

Sposoby pomocy pacjentowi, w razie niemożności oddania przez niego moczu w naturalny sposób:

    1. przyjęcie przez pacjenta leżącego siedzącej pozycji i podłożenie basenu w łóżku,

    2. zapewnienie intymności i odkręcenie wody w kranie znajdującej się na sali chorych,

    3. polewanie krocza ciepłą wodą

    4. zaprowadzenie pacjenta do ubikacji, odkręcenie wody.

Pojemność pęcherza = 0.5 l,

    ściany pęcherza moczowego są bardzo rozciągliwe i w stanach patologicznych pęcherz może pomieścić nawet l,5 l. moczu.

    Długość cewki moczowej:

u mężczyzn 20 – 25 cm

u kobiet – 2 – 4 cm

DOBOWE WYDALANIE MOCZU

    WARTOŚCI PRAWIDŁOWE:

    NOWORODKI - OK. 20-50 ml

    NIEMOWLĘTA DO KOŃCA 1 R.Ż - OK. 400-500 ml

    DZIECI DO KOŃCA 5 R.Ż. - OK. 600-800 ml

    DZIECI DO KOŃCA 10 R.Ż - OK. 800-1000 ml

    DOROŚLI -OK. 1500-2500 ml

    Cewnikowanie to wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego w celu sztucznego odprowadzenia moczu

Wskazania::

    Pacjent nieprzytomny

    Uraz brzucha i okolicy krocza

    Uraz wielonarządowy

    Konieczność bilansowania gospodarki wodno-elektrolitowej

    Podanie środków moczopędnych

    Całkowite lub częściowe zatrzymanie moczu

Przeciwwskazania:

    Zapalenie cewki, pęcherza lub najądrza

    Zapalenie napletka

    Ropnie okołocewkowe

    Zapalenie pochwy lub sromu

    uszkodzenie cewki

UWAGA:

W uszkodzeniach cewki cewnikowanie chorego jest zabronione!!!

Cele zabiegu

    1.diagnostyczny:

    - pobranie moczu do badania / np. u chorych nieprzytomnych, u kobiet w okresie krwawienia miesiączkowego lub upławów

    - wstęp do badania diagnostycznego, np. cystoskopii

    sprawdzenie czy obecny jest mocz w pęcherzu /w przypadku retencji- zatrzymania moczu lub anurii – bezmoczu/ lub sprawdzenie ewentualnej przeszkody w obrębie cewki moczowej

    -określenie diurezy godzinowej , dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów.

Diureza godzinowa: to określenie ilości wydalanego moczu w ciągu 1 godziny. Co 1 godzinę zapisuje się ilość oddanego moczu/ każdorazowo usuwa się mocz z worka/.

Dobowa zbiórka moczu / DZM/

- to zbieranie każdej porcji oddanego moczu do naczynia.

Cel:

    ocena dobowej ilości wydalanej przez pacjenta,

    uzyskanie moczu do badań specjalistycznych np. wydalania elektrolitów, mocznika, jonów amonowych.

Sposób :

Opisany pojemnik przechowuje się w brudowniku / NI pacjenta, numer sali, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zbiórki, cel/

- Jeśli pacjent ma założony cewnik, opróżnia się go, gdy w worku znajduje się ok. ¾ pojemności.

- Pierwszy mocz należy wylać i od tej chwili „zbiera” się mocz do badania przez następne 24 godziny do specjalnie do tego przygotowanego i opisanego pojemnika.


Bilans płynów:

    to zapisywaniu ilości płynów dostarczonych do organizmu pacjenta i wydalonych

    najczęściej badanie obejmuje okres 24 h.

    poinformowanie lekarza jeżeli występuje anuria bądź oliguria- 500ml/dobę

    ograniczenie przyjmowanych płynów do 400-700ml/24h

Cel : ocena gospodarki wodnej organizmu pacjenta i praca nerek.

Sposób:

Do zapisów służy karta bilansu:

    Pierwszą porcję rannego moczu np. o godz.7 rano należy wylać

    każdą następną do 7 rano dnia następnego wliczać do bilansu.

    Po 24 godzinach należy zsumować: ilość płynów. podanych pacjentowi,/ doustnie, dożylnie/, ilość płynów wydalonych z moczem, kałem, z wymiotami

2. leczniczy:

    - niemożność oddania moczu przez pacjenta np. po operacji, porodzie

    - płukanie pęcherza moczowego / jednorazowe lub ciągle płukanie/

    - założenie cewnika na stałe w przypadku nietrzymania moczu

    - założenie cewnika nadłonowego przez powłoki brzuszne/ przetoka/

Zasady cewnikowania

- wykonanie zabiegu na zlecenie lekarza

- przestrzeganie zasad postępowania aseptycznego / jałowy sprzęt, i rękawice/ oraz antyseptycznego/

dezynfekcja krocza, ujścia cewki/

    dostosowanie grubości i rodzaju cewnika do stanu cewki moczowej

- nawilżanie cewnika środkiem aseptycznym

    delikatne i umiejętne wprowadzenie cewnika

- przy zatrzymaniu moczu jednorazowo nieupuszczanie więcej niż 600-800 ml moczu

przy założeniu cewnika na stałe (Foley’a):

    obserwowanie jego drożności

    umieszczenie worka oraz z moczem poniżej poziomu pęcherza moczowego

np. przy transporcie pacjenta lub gdy chodzący pacjent trzyma worek z moczem w ręku/

    zmiana cewnika po co najmniej 7-10 dniach, jeżeli założony jest na stałe

    przeprowadzenie drenu przez górną stronę uda i przymocowanie go przylepcem do wewnętrznej strony uda pacjenta

    obserwowanie pacjenta podczas wykonywania zabiegu

    udokumentowanie wykonania zabiegu.

    Niebezpieczeństwa w przypadku nieprzestrzegania zasad:

- wprowadzenie infekcji - uraz mechaniczny cewki moczowej

- uraz psychiczny pacjenta ( błąd jatrogenny) - krwawienie/ nagłe opróżnienie pęcherza powyżej 800 mm/

Uszkodzenia dróg wyprowadzających mocz zdarzają się po zabiegach urologicznych, ginekologicznych, położniczych i chirurgicznych są powikłaniami i nie można ich uznać za „błąd w sztuce”

Przyczyny uszkodzeń:

    Cewniki zbyt grube

    Sztywne, metalowe

    Nierozpoznanie zwężenia

    Nieostrożne cewnikowanie

    Najczęściej cewka sterczowa lub ujście zewnętrzne cewki

Rodzaje cewników :

a) Nelatona; b) Couvelaire'a; c) Tiemanna; d) Malecota; e) Pezzera; f) Foley'a

    cewnik Nelatona- prosty(z jednym bocznym otworem)

stosowany do jednorazowego cewnikowania,

    cewnik Couvelaire'a (prosty z otworem bocznym i na końcu.

do odprowadzania moczu z pęcherza przez okres kilku dni w przypadkach krwawienia, które wymaga płukania pęcherza.

    cewnik Tiemanna (z zagiętą końcówką)

polecany u chłopców, u których uniesiona ku górze szyja pęcherza moczowego utrudnia wprowadzenie prostego cewnika do pęcherza

    Cewniki Malecota i Pezzera –

służą do zabezpieczenia prawidłowego odprowadzenia moczu u chorych po zabiegach operacyjnych.

    Cewnik Foley’a

    Cewnik lateksowy lub silikonowy z balonem, który po wypełnieniu płynem służy do utrzymywania cewnika w pęcherzu moczowym.

    Jest to cewnik 2-kanałowy -jeden kanał do wypełnienia balonu, drugi kanał do drenażu moczu.

    Cewnik Foley'a występuje też w wersji trójdrożnej - jeden kanał do wypełniania balonu, drugi do drenażu moczu, trzeci do podawania płynu płuczącego pęcherz - najczęściej sól fizjologiczna.

    Balonik umieszczony powyżej otworu zewnętrznego cewnika należy wypełnić jałowym płynem

    najlepiej wodą do wstrzyknięć, a nie roztworem NaCl, sól może bowiem krystalizować uniemożliwiając usunięcie roztworu z balonika, a przez to wyciągnięcie cewnika z pęcherza

Wszystkie cewniki są jednorazowego użytku

Numeracja cewników i sond żołądkowych:

    Skala Charriere”a (Chrr), Benigue, French(Fr) 16, 18, 20, 22 F lub Ch = skala francuska

1 F ( Ch) = 0,33 mm

Np. 18F( Ch) = 6 mm

    1 stopień w skali Chrr, French = 1/3mm

    1 stopień w skali Benigue= 1/6mm

Opróżnianie worka na mocz:

    Sprawdzić ilość moczu w ml, zapisać

    Opróżniać, gdy worek jest napełniony do ¾ pojemności

Technika cewnikowania:

    bezwzględna aseptyka!!!

u kobiet:

    Uwidocznienie ujścia cewki moczowej

    Umycie ujście cewki ruchami z góry na dół

    wprowadzenie do cewki moczowej

żelu lignokainowego

    wsunięcie cewnika aż do pojawienia się m...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.19 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!