ikona pliku doc

Cele wychowania notatki

Cele wychowania - teoretyczne podstawy wychowania i rozwoju


  2782 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2782
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 88,50 kB.


Teoretyczne podstawy wychowania i rozwoju ? Cele wychowania ? Nadrzędnym celem każdego wychowawcy jest osiągnięcie wielopłaszczyznowego rozwoju swojego podopiecznego. Z definicji ( w ujęciu pedagogicznym ) celem nazywamy zakładaną zmianę, jaką chcemy uzyskać kształtując osobowość wychowanka. Inaczej mówiąc przedmiotem dążenia wychowawcy jest kształtowanie pewnych dyspozycji psychicznych wychowanka: nawyków, postaw, zdolności, cech osobowości ? kategoria psychologiczna albo pewnych stanów środowiska społecznego, w którym ów wychowanek żyje: struktury zbiorowości, ról, norm, wzorów kultury ? kategoria socjologiczna. Najistotniejszym uzasadnieniem tworzenia celów wychowania jest ich zgodność z wartościami, zwłaszcza z wartościami uniwersalnymi, ogólnoludzkimi wartościami poznawczymi, moralnymi, estetycznymi, których osią główną są 3 słowa: prawda, dobro i piękno. Pośród wartości moralnych czołowe miejsce zajmują altruizm, tolerancja, poczucie odpowiedzialności, wolności i sprawiedliwości. Nie bez znaczenia jest tu również natura człowieka, a więc dochodzące do głosu jego sumienie. Pojęcia wartości, norm i celów wychowania mają wiele cech wspólnych, wzajemnie przenikają się. Uczciwość, sumienność, życzliwość czy umiejętność współżycia z innymi są zarówno cechami osobowościowymi, jak i stanowią same w sobie bardzo pożądane cele wychowania. Takie postawy i zachowania oraz cechy osobowości, jakie zaleca się kształtować u dzieci i młodzieży, można by spisać w bardzo długą listę. Ta mnogość celów wychowania nie jest dobra ani dla wychowawców, ani dla wychowanków, bowiem mogą oni zagubić się w hierarchii ich znaczenia i mieć trudność z odróżnieniem tego, co najważniejsze od tego, co w danej chwili powinno być drugorzędne. Warto pamiętać, że realizacja wszystkich celów wychowania w jednakowym stopniu w trakcie procesu wychowawczego niesie z
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 88,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!