ikona pliku doc

Cele kształcenia notatki

Wykład V: Cele kształcenia, prof. B. Siemieniecki UMK


  899 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 899
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB.


Wykład V: Cele kształcenia Cele kształcenia ogólnego Cele kształcenia określamy jako zamierzony wynik ucznia, a metody i organizacja pracy nauczyciela są podporządkowane tak rozumianym celom. Cele kształcenia obejmują dwie strony: - rzeczową ? wiąże się z poznaniem świata obiektywnego i nabywania sprawności pozwalających brać udział w jego kształtowaniu. - osobowościową ? wiąże się z poznawaniem samego siebie i nabywanie sprawności umysłowych umożliwiających doskonalenie własnej osobowości. Wykształcenie ogólne rozpatrywane od strony rzeczowej obejmuje: opanowanie przez uczniów podstaw wiedzy naukowej ogólne przygotowanie do działalności praktycznej kształtowanie u uczniów naukowych przekonań i opartego na nich poglądu na świat Wykształcenie ogólne rozpatrywane od strony osobowościowej obejmuje: ogólny rozwój sprawności umysłowych i zdolności poznawczych kształtowanie potrzeb, motywacji, zainteresowań i zamiłowań uczniów wdrożenie do samoedukacji. Zasadniczym celem kształcenia ogólnego jest opanowanie przez uczniów podstaw usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie technice i kulturze w zakresie umożliwiającym rozumienie najważniejszych rzeczy, zjawisk i procesów. Celem jest ogólne przygotowanie do działalności praktycznej uczniowie zdobywają poprzez ćwiczenie, jak też przez bezpośredni udział w przekształcaniu przyrody, życia społecznego, w zajęciach technicznych i artystycznych. Celem jest kształtowanie naukowego poglądu na świat. - wiedza o świecie - uczuciowy stosunek do świata - działanie oparte na wiedzy. Rozwój sprawności umysłowych i zdolności poznawczych Kształtowanie potrzeb, motywacji, zainteresowań i zamiłowań Wdrażanie uczniów do samoedukacji (samokształcenia) - poprzez wyrabianie pozytywnych przyzwyczajeń - poprzez pouczanie, jak się uczyć (o
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2010-12-27 17:35:21 pendzelek

    do referatu nie za bardzo.

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!