ikona pliku odt

Cele i zadania pielęgniarki oraz dylematy z jakimi sie spotyka notatki

Praca na 8str o pracy pielegniarki jej celach i dylematach.


  190 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 190
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33,54 kB.Głównym celem oraz zadaniem w zawodzie pielęgniarski jest od zawsze opiekowanie i niesienie pomocy ludziom potrzebującym.
Pielęgnowanie chorego polega na respektowaniu etyki, moralności oraz
wartości. Wymaga także udzielania pacjentom
swojej siły, inteligencji, a także
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, poszanowania intymności i prawa do umierania w godności i spokoju. Realizacja wyżej wymienionych założeń jest uzależniona od poziomu etycznego
pielęgniarek, ich życzliwości, zrozumienia, wrażliwości na potrzeby innych i cierpliwości.
Szybki postęp w dziedzinie pielęgniarstwa
XXI wieku wpłynął na zmianę wizerunku. Korzystne zmiany dotyczą przede wszystkim podniesienia fachowości pielęgniarek. W większości placówek pracują tylko pielęgniarki,
które są odpowiednio wykwalifikowane i znakomicie przygotowane do zawodu. Jest to efekt zmiany systemu
kształcenia pielęgniarek, otwarciu się owych dziedzin wiedzy. Obecnie w pielęgniarstwie odchodzi od rutynowego sposobu
wykonywanych zleceń i
na rzecz zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej.

Zaobserwować można zwiększanie się dystansu miedzy ludźmi i oziębieniem w kontaktach interpersonalnych.
1
Jachymczyk E., Gołębiowski J.,
Stypuła J.,
Etyka i odpowiedzialność zawodowa
w pracy pielęgniarki sprawującej opiekę nad pacjentem neurochirurgicznym, Studia Medyczne,11, 2008,
s.48

Z wieloma problemami etycznymi zmagają się m.in. pielęgniarki na oddziale neurochirurgicznym. Przebywają na nim pacjenci z zagrożeniem życia, nieprzytomni,
u których może nagłego zatrzymania krążenia. Jednym
z najtrudniejszych zadań dla pielęgniarki jest podjecie decyzji o zaprzestaniu działań reanimacyjnych gdy okazują się
bezskuteczne.
2
Ibidem
W przypadku tym rodzą się następujące dylematy:
czy prowadzenie zabiegów reanimacyjnych ma sens, czy też utrudnia choremu spokojne umieranie?
czy zakończenie działań reanimacyjnych nie zabierze ostatniej szansy na przeżycie?
czy prowadzenie wielogodzinnej, nieskutecznej
akcji reanimacyjnej dowodzi, iż kolejny masaż serca nie pozwoli przywrócić czynnej akcji serca?
jaka jest granica pomiędzy prowadzeniem a zaprzestaniem reanimacji?
czy w
przypadku pacjentów nieprzytomnych, gdy reanimacja okazała się nieskuteczna odstąpienie od niej oznacza eutanazje
bierną, niedobrowolną, oznaczająca zaniechanie dalszego leczenia, bez woli pacjenta?
3
Wrońska I, Jończyk A. Śmierć, umieranie i podtrzymywanie ludzkiego życia. Pielęgniarka i położna,11/12:, 1994,s.8–11
Pielęgniarka to jeden z zawodów, od których
wymaga się szczególnego postępowania etycznego. W czasach pogoni za wartościami materialnymi, dobrobytem, postępem nauki, przemianami politycznymi oraz
społecznymi przed pielęgniarką pojawiło się nowe wyzwanie, czyli
dylemat etyczny. Jest to sytuacja powstania sprzecznych moralnych żądań, które wymagają wyboru oraz
ustosunkowania się do nich. Na radzenie sobie z tego typu problemami
wpływa wiele czynników np. wrażliwość moralna, oraz doświadczenie zawodowe pielęgniarki. Pomocny powinien okazać się Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej. Stanowi on całokształt zasad, norm,
reguł i przepisów
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33,54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!