ikona pliku odt

cechy osobościowe nauczyciela notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27,61 kB.W literaturze psychologicznej i pedagogicznej problem osobowości nauczyciela zajmuje wiele miejsca.
Jest to związane z tym, że zawód nauczyciela jest specyficznym zawodem, w którym najpełniej znajduje wyraz osobowość człowieka.
J.W. Dawid w słynnej rozprawie
„O duszy Nauczycielstwa
” przedstawił koncepcję idealnego obrazu nauczyciela, i jego cechę określaną jako ”miłość dusz”. Z kolei Z. Mysłakowski i S. Szuman, posługiwali się pojęciem „talent pedagogiczny”. Ponadto S. Szuman w swojej rozprawie twierdził, że nie można w osobowości człowieka wyodrębnić jakiejś wrodzonej cechy będącej podłożem tego talentu, że składa się na niego zwykle cały szereg cech psychicznych i fizycznych, które przy wykonywaniu zawodu stoją ze sobą w stosunku ścisłej koordynacji, są nabywane w toku życia
1
K.
Żegnałek
Dydaktyka Ogólna, WSP TWP, Warszawa 2005, s. 333-336.
.
Mówiąc o osobowości nauczyciela – kierujemy swą uwagę na nauczyciela „prawdziwego”, to jest na pewien ideał nauczyciela. Jest nim człowiek (wg. W. Okonia)
2
W. Okoń,
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, 1995, s. 27-61; por także: A. Szyszko-Bohusz,
Osobowość współczesnego nauczyciela. w świetle poglądów i wychowawców i młodzieży, Wrocław 1982; W.
Okoń (red.) ,
Osobowość nauczyciela, Warszawa 1962. W. Okoń,
Problemy osobowości nauczyciela, Warszawa 1962
wysoko zaawansowany w:
poznaniu stosunków panujących w świecie społecznym,
rozumieniu i wartościowaniu stosunków panujących w świecie społecznym,
zmianach w procesach wychowania i nauczania,
twórczym kształtowaniu procesów nauczania i wychowania.
Wzorzec osobowości nauczyciela uzyskać można nie tylko na podstawie wiedzy empirycznej i cechach obecnie funkcjonującego nauczyciela, ale także z wiedzy przewidywania nowych potrzeb, zadań oświaty oraz wzorca pożądanego nauczyciela na dziś i na jutro.
Sprawa osobowości modelu nauczyciela oraz posiadanych przez niego odpowiednich cech pozostaje kwestią otwartą. Pomimo licznych prac, jakie powstają na ten temat, trudno jest ustalić taki jednorodny, skończony model jego osobowości. Jeżeli tak by nastąpiło, to byłby on niezwykle uproszczony a zarazem nierealny
3
J. Szmyd,
Wyzwania i poszukiwania edukacyjne. Szkice z pogranicza filozofii wychowania
, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.
.
Nauczyciel to ten rodzaj zawodu, do którego nie wystarczy jedynie dyplom uczelni wyższej czy licznie odbyte kursy. Jest to zawód, w którym
jednym z
podstawowych narządzi pracy jest sama osoba nauczyciela. Ważne staje się tu stwierdzenie, że nauczyciel w toku doskonalenia miał możliwość uczenia się siebie.
Powinien poznać swoje cechy osobowe, swoja hierarchię wartości i celów życiowych, poznać
swoje priorytety oraz swoje możliwości i umiejętności
4
E. Góralczyk,
Nauczycielem być…Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów
, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011, s. 37.
.
Osobowość nauczyciela przejawia się w jego wyglądzie, sposobie bycia, postawie, zachowaniu, mowie, radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Każdy nauczyciel czerpie wzór o
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27,61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!