plik doc

Kuchnia oddziałowa

Organizacja kuchni oddziałowej
(...) § 32 1. Organizacja kuchenek oddziałowych w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej uzależniona jest od przyjętego w tym zakładzie systemu dystrybucji posiłków i mycia naczyń stołowych: 1) w przypadku centralnej dystrybucji (system tacowy) i centralnego mycia lub zaopatrywania w posiłki przygotowywane poza zakładem - oddział lub odcinek powinien być wyposażony w kuchenkę przeznaczoną wyłącznie do przyrządzania i podgrzewania napojów oraz podgrzew...

plik pdf

Materiały Budowlane, zaliczenie

odpowiedzi do zaliczenia
GRUPA A 1.Co to jest asfalt, schematyczny rysunek , od czego zależą właściwości asfaltu Asfalt- jedna z grup bitumicznych. Możemy podzielić je na pochodzenia naturalnego (jeziora asfaltowe) lub na asfalty ponaftowe, powstałe po destylacji ropy naftowej. Są to mieszaniny asfaltenów, żywic asfaltowych, olei węglowodorowych, kwasów wielocząsteczkowych. Asfalty stosowane w budownictwie zawierają 5-35% asfaltenówmożemy traktować je jako układy koloidalne. Od czego zależą...

plik doc

beton

beton
KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. KLASYFIKACJA KRUSZYW 1) ze względu na pochodzenie Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego u...

plik doc

ściąga beton

b
KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. KLASYFIKACJA KRUSZYW 1) ze względu na pochodzenie Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprze...

plik doc

ściąga beton

sciąga technologia betonu
KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. KLASYFIKACJA KRUSZYW 1) ze względu na pochodzenie Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego mater...

plik doc

ściąga beton

ściąga technologia betonu
KRUSZYWO ziarnisty materiał odpowiedni do stosowania do betonu. KLASYFIKACJA KRUSZYW 1) ze względu na pochodzenie Kruszywo naturalne -kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego mater...

plik doc

Sprawozdanie materialy budowlane

sprawozdanie z badania kruszyw z przedmiotu materialy budowlane
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Sprawozdanie Tytuł: Badanie kruszyw. 1)Naukowa identyfikacja kruszyw 2)Badanie normowe kruszyw Ad. 1 KRUSZYWA NATURALNE Nazwa handlowa- piasek Nazwa normowa- kruszywo drobne Kruszywo przechodzi przez sito 2 mm, (piasek do 1mm dobry jest do zapraw murarskich i tynkarskich natomiast nie nadaje się na podkłady), piasek rzeczny(>2mm)toczy się w palcach nie j...