plik pdf

Ogrzewnictwo

Ogrzewanie wodne grawitacyjne z rozdziałem dolnym z przykładem obliczenia
ĆWICZENIA AUDYTORYJNE 3 7. Ogrzewanie wodne grawitacyjne z rozdziałem dolnym. 7.1. Ciśnienie czynne i opory przepływu Przepływ czynnika grzejnego pomiędzy źródłem ciepła, a grzejnikami wywołane jest tzw. Ciśnieniem grawitacyjnym wynikającym z różnicy gęstości wody o różnej temperaturze. Zaletą tego typu ogrzewań jest uniezależnienie się od dostawy energii elektrycznej niezbędnej do napędu pomp obiegowych jak również t...

plik doc

fundamentowanie

na egzamin kolokwium
1. Kryteria doboru głębokości posadowienia fundamentów bezpośrednich. Opisać czynniki decydujące o wyborze głębokości posadowienia fundamentów. Głębokość posadowienia fundamentów uzależnia się od: - głębokości występowania gruntów nośnych, na których budowla może być bezpiecznie posadowiona przyjmuje się 0,5m w stosunku do najniżej przylegającego terenu, - minimalne głębokości posadowienia fundamentów ze względu na przemarzanie gruntów od poziomu terenu projektowanego...

plik pdf

Wytrzymałość zadania

Zadania wytrzymałościowe
PRĘTY, UKŁADY PRĘTÓW Układy prętowe statycznie wyznaczalne Pręt jest najprostszym modelem elementów konstrukcyjnych. Kształt pręta jest wyznaczony przez dowolną figurę płaską, której środek ciężkości porusza się po dowolnym torze – figura ta wyznacza kształt przekroju poprzecznego, natomiast tor wyznacza oś pręta. Przykłady konstrukcji prętowych Rozciąganie a) i ściskanie b) oraz siła wewnętrzna c) dla pręta o stałym przekroju Równanie równowagi: suma sił dział...

plik pdf

SILIKAT

materiały na temat SILKATU
Silikaty Cegła wapienno-piaskowa SILKA Silikaty SILKA jest to cegła wapienno-piaskowa. Otrzymuje się ją z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%). Pod działaniem przegrzanej pary wodnej o temperaturze 200°C przy zwiększonym ciśnieniu 16 atmosfer około 4÷7% krzemionki łączy się z wapnem tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia. Nowopowstałe związki wiążą ziarna piasku, co wpływa na wysoką wytrzymałość gotowych wyrobów. Proces produkcji SILKI t...