ikona pliku doc

Ból nowotworowy notatki

Ból nowotworowy


  100 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 100
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 5,28 MB.


DEFINICJA BÓLU
Definicja bólu wg Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (International Association forthe Study of Pain):
„Ból jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia".
Ból jest zawsze doznaniem nieprzyjemnym, a jeżeli jest silny lub trwa dłużej, to jest związany z cierpieniem.
Ból jest doznaniem subiektywnym i bardzo złożonym.
Z punktu widzenia biologii ból jest doznaniem czuciowym, zwanym czuciem nocyceptywnym, powstającym w układzie zakończeń nerwowych, dróg przewodzących i ośrodków percepcji w mózgu. Mechanizm powstawania bólu jest bardzo złożony, a drogi jego przewodzenia nie stanową odrębnego układu, lecz są powiązane ze wszystkimi strukturami układu nerwowego. Ból spełnia ważną rolę odruchowo-obronną, jako że ostrzega człowieka przed działaniem silnych bodźców zewnętrznych uszkadzających tkanki. Jest jednocześnie jednym z ważnych objawów choroby, gdyż sygnalizuje powstanie choroby i zmusza do szukania pomocy w usunięciu jej przyczyn.
Jeżeli doznania bólowe są bardzo silne i trwają zbyt długo, jak np. w schyłkowym stadium choroby nowotworowej, ból traci rolę czynnika ostrzegawczo-obronnego i staje się cierpieniem zupełnie niepotrzebnym.
BÓL U CHOREGO NA NOWOTWÓR
      naciekanie lub ucisk przez nowotwór różnych struktur, lub powikłania (np. patologiczne złamanie kręgu wskutek przerzutu nowotworowego)
      wyniszczenie nowotworowe (częsta przyczyna bólu mięśniowo-powięziowego)
      leczenie onkologiczne (np. pleksopatio po radioterapii, zespoły bólowe po mastektomii, neuropatie po chemioterapii)
      inne współistniejące (np. ból głowy, ból wieńcowy).
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
1.       Zasady ogólne (wg WHO)
      podawaj leki p.o., a jeśli to niemożliwe (z powodu nudności, wymiotów, zaburzeń połykaniu) - s.c. lub przezskórnie (u chorych umierających
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 5,28 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!