ikona pliku doc

błędy w komunikacji z osobami starszymi i sposoby zapobiegania im notatki

praca dotyczy błędów w komunikacji z osobami starszymi a także zachowaniom sprzyjającym eliminowaniu tych błędów.


  390 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 390
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36.50 kB.


BŁĘDY W KOMUNIKACJI Z OSOBAMI STARSZYMI
I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM
Każde spotkanie dwóch osób powinno służyć nawiązaniu bądź pogłębieniu wzajemnych relacji. Komunikowanie się z drugim człowiekiem pobudza do integracji, wymiany doświadczeń oraz poglądów. To również budowanie i umacnianie więzi społecznych w najbliższym otoczeniu.
Komunikacja daje możliwość wyrażenia siebie, swoich potrzeb oraz doświadczenia zrozumienia w chwilach trudnych. Można zatem śmiało powiedzieć, iż jest ona jedną z najważniejszych podejmowanych aktywności w życiu człowieka. Komunikowanie się to niejako otwieranie często szczelnie zamkniętych drzwi, przełamywania blokad, uprzedzeń. W prawidłowym ujęciu buduje atmosferę zaufania dotykając niejednokrotnie tych najbardziej czułych i wrażliwych sfer ludzkiego wnętrza. Jednak prawidłowego komunikowania się, nabywania kompetencji komunikacyjnych – trzeba się nauczyć. Wymaga to znajomości norm oraz zasad prawidłowej komunikacji, kultury danego środowiska, sytuacji, w jakiej nasz rozmówca aktualnie się znajduje a także używania odpowiednich form językowych i doboru treści przekazu. Właściwe porozumiewanie się z drugim człowiekiem, z grupą czy też otoczeniem wymaga pracy oraz uwagi i poświęcenia. W rezultacie jednak przynosi wiele korzyści – przede wszystkim zwiększa możliwość osiągnięcia zamierzonych celów na polu osobistym, ale także zawodowym.
W moim przekonaniu nabycie prawidłowych kompetencji komunikacyjnych powinno być najmocniejszym ogniwem pośród umiejętności potrzebnych przy podejmowaniu pracy z osobami starszymi uwzględniając specyfikę tego okresu życia człowieka oraz szeregu zmian, jakie zachodzą we wszystkich sferach jego życia – fizjologicznej, psychicznej oraz także duchowej.
Proces starzenia się ludzkiego organizmu jest nieodwracalny oraz wielowymiarow
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!