ikona pliku odt

błędy diagnozy notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.48 kB.Błędy diagnostyczne
Błąd pomiaru – polega na niespostrzeżeniu pewnych objawów lub niezbadania czy istnieją oznaki czy błędy techniczne płynące ze złego funkcjonowania aparatury,która np. pokazuje obraz normalny gdy u pacjenta stwierdzono zaburzenia, jeżeli błąd jest duży może prowadzić do błędów w diagnozie.
Błąd orzekania – polega na przypisaniu jednostce cechy, której dany typ lub gatunek nie posiada przez co jest błędnie zaklasyfikowana do danego typu lub gatunku.
Błąd pominięcia – polega na opuszczeniu pewnego przypadku, chodzi o to że pomija się pewien typ do którego dany stan rzeczy może należeć.
Błędy rozumowania – Pierwszy typ to
NIEZUPEŁNA ELIMINACJA, występuje gdy spośród możliwych alternatyw pominięto jedną lub kilka, a podział oparto na niedostatecznej liczbie przesłanek. Drugi typ to
BŁĄD FAŁSZYWEJ PRZYCZYNY powstaje, gdy na podstawie samego następstwa zdarzeń, wydarzenie wcześniejsze uznaje się za przyczynę późniejszych.. Trzeci typ to
BŁĄD ATRYBUCJI polega na przypisywaniu jednostce diagnostycznej cech, których nie posiada. Pewną odmianą błędu atrybucji jest SCHEMATYCZNOŚĆ DIAGNOZY, wiąże się ona z powierzchownym i przypadkowym zaklasyfikowaniem danego stanu rzeczy czy postawieniem diagnozy. Czwarty to
POMIESZANIE WALORÓW OBJAWÓW polega na braniu objawów niestałych za stałe; pomieszaniu cech podstawowych i pochodnych ( uznaniu cechy podstawowej za pochodną i odwrotnie)<wysoka gorączka brana za cechę podstawową a nie pochodną stanu zapalnego>; czy pomieszanie cech ogólnych z cechami znamiennymi (np. gdy cechę ogólną dla wielu typów uznamy za cechę znamienną dla jednego typu i odwrotnie gdy cechę znamienną dla jednego typu uznamy za cechę znamienną dla szeregu typów).
Błędy orzekania - niepostrzeganie istniejących cech, niewywoływanie objawów, spostrzeganie objawów w zmienionej ilościowo lub jakościowo postaci lub spostrzeganie objawów nieistniejących pod wpływem strachu, afektu czy innych czynników.
Błędy techniczne – wynikają ze złego działania aparatury używanej do badań. Przy złym jej funkcjonowaniu uzyskane obrazy objawów nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, prowadzą do błędnych obserwacji i rozpoznania.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.48 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!