ikona pliku odt

Biomedyka - rozwój dziecka notatki

rozwój dziecka


  546 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 546
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.65 kB.


Temat: „Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym”
      Rozwojem nazywamy proces ukierunkowany, w którym zachodzą zmiany mające swoiste właściwości. Rozwój jest procesem nieodwracalnym. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, niezależnie od jego wrodzonych zdolności.
      W wieku przedszkolnym następuje także szybki wzrost kośćca i muskulatury ciała.
W pierwszej fazie okresu przedszkolnego kościec dziecka jest wrażliwy i giętki, a krzywizny kręgosłupa są jeszcze nieustalone. Bardzo słaba jest muskulatura, włókna mięśniowe są wiotkie i cienkie, niezdolne do silnych i długotrwałych skurczów. W drugiej fazie (od 4 – 5,5 lat) proces kostnienia zaznacza się najwyraźniej w kościach nadgarstka.
      W trzeciej (od 5,5 – 7lat) wzmacnia się cały kościec i muskulatura oraz ustalają się
naturalne krzywizny kręgosłupa: szyjna, grzbietowa, lędźwiowa. Proces ten nie jest jeszcze zakończony. W budowie kośćca u dziecka w tym okresie życia przeważa jednak tkanka chrzęstna, stąd też wynika jego słabość i częste zmęczenie układu kostnego. Stawy dziecka są ruchome.
Największy przyrost mięśni przypada miedzy 5, a 6 rokiem życia. Dziecko nie jest wytrzymałe na fizyczne wysiłki, męczy je długotrwały, jednostajny ruch i pozostawanie przez dłuższy czas w tej samej pozycji.
      W okresie przedszkolnym następuje rozwój i usprawnienie narządów wewnętrznych: serca, płuc, układu pokarmowego, których czynności coraz bardziej są zbliżone do funkcji organizmu dojrzałego. Zmienia sięoddech przeponowy na piersiowy lub brzuszno-piersiowy.
Rozwój struktury kory mózgowej polega na zmianach wielkości powierzchni jej poszczególnych pól i okolic oraz na doskonaleniu się budowy komórek nerwowych. Wzrasta również masa mózgu oraz ogólna zdolność pracy komórek nerwowych i ich połączeń między ośrodkami nerwowymi. Rozwój ruchowy dziecka w wieku przedszkolnym jest mniej gwałtowny niż w p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.65 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!