ikona pliku docx

biomedyka- rozwój notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.16 kB.


 1.  Podstawy rozwoju:
 2.  rozwój człowieka- to złożony proces przemian fizycznych, chemicznych, morfologicznych i czynnościowych zachodzący pod wpływem czynników genetycznych i środowiskowych
 3.  ontogeneza- rozwój dokonywujący się w czasie życia jednostki(od poczęcia do naturalnej śmierci)
 4.  filogeneza- rozwój zachodzący w kolejnych pokoleniach
 1.  Etapy rozwoju dzielimy ze względu na środowisko rozwoju i ze względu na charakter przemian:
 2.  środowisko:
 3.  rozwój prenatalny(rozwój w łonie matki)
 4.  rozwój postnatalny(rozwój poza łonem matki)
 5.  charakter przemian:
 6.  rozwój progresywny(od poczęcia do stabilizacji; dzieciństwo, okres młodzieńczy; etap, kiedy procesy tworzenia przeważają nad procesami rozpadu)
 7.  rozwój stabilizacji(okres, w którym równoważy się organizm, tzn. tyle samo produkuje, co traci; etap, kiedy tworzenie równoważy się z rozpadem)
 8.  rozwój regresji(okres starzenia się; organizm więcej traci niż produkuje; starość rozpoczyna się około 65 roku życia)
 1.  Rozwój progresywny:
 2.  okres prenatalny
 3.  okres noworodkowy- trwa 4 tygodnie
 4.  okres niemowlęcy- trwa do 12 miesiąca życia
 5.  okres wczesne dzieciństwo- trwa od 2 do 3 roku życia
 6.  okres przedszkolny- trwa od 4 do 6 roku życia
 7.  okres szkolny- trwa od 7 do 15 roku życia
 8.  okres młodzieńczy- trwa od 16 do 20 roku życia
 1.  Uwarunkowania rozwoju:
 2.  kod genetyczny
 3.  materiał pokarmowy
 4.  ochrona przed czynnikami zewnętrznymi
 5.  kontakt emocjonalny z otoczeniem
 6.  profilaktyka i leczenie chorób
 7.  rehabilitacja zdrowotna i społeczna
 1.  Przyczyny nieprawidłowego rozwoju:
 2.  nieprawidłowe pokrycie zapotrzebowania na składniki odżywcze(jakościowe nie ilościowe)
 3.  nieprawidłowa budowa lub choroby systemów regulujących organizm
 4.  przebywanie w niekorzystnych warunkach środowiskowych
 5.  przewlekłe choroby, stres psychiczny
 1.  Harmonia rozwoju- wiek:
 2.  metrykalny
 3.  rozwojowy
 4.  kostny
 5.  zębowy
 6.  poziomu umysłowego
 1.  Pomiary rozwoju fizycznego:
 2.  wzrost
 3.  masa ciała
 4.  obwód głowy
 5.  obwód klatki piersiowej
 6.  obwód tali i bioder

Mogą świadczyć o odżywianiu, wpływie środowiska, chorobach metabolicznych, hormonalnych, zaburzeniach wchłaniania.

 1.  Ocena rozwoju psychicznego:
 2.  rozwój psychomotoryczny
 3.  rozwój ????
 4.  zdolność uczenia się
 5.  rozwój więzi społecznych
 6.  uczucia i emocje
 1.  Działania prewencyjne:
 2.  kontrola rozwoju, wzrastania, dojrzewania
 3.  stymulacja rozwoju i wzmocnienia zdrowia
 4.  edukacja żywieniowa rodziców i starszych dzieci
 5.  walka ze stresem szkolnym i domowym
 6.  profilaktyka i wczesna diagnostyka
 7.  rehabilitacja i (re)integracja??????? dzieci niepełnosprawnych
 1.   Życie płodowe:
 2.  homeostaza organizmu matki
 3.  zapewnienie odpowiedniej temperatury, dostarczanie składników odżywczych, stały dopływ tlenu, ochrona przed działaniem czynników zewnętrznych
 4.  nieprawidłowości materiału genetycznego
 5.  niekorzystne czynniki środowiskowe, promieniowanie jonizujące, czynniki chemiczne, infekcyjne
 1.  Przyczyny niedożywienia płodu:
 2.  wiek matki i mnogość ciąży(najlepszy okres na rodzenie dzieci to 20-25 lat)
 3.  budowa ciała matki- głównie macicy/miednicy??????
 4.  stan odżywiania matki
 5.  choroby metaboliczne matki
 6.  choroby macicy, niewydolność łożyska
 7.  niedobór tlenu, palenie papierosów
 8.  zakażenia wewnątrzmaciczne, zbyt wczesny poród
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.16 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!