plik doc

Chromatografia

Chromatografia Cienkowarstwowa
Chromatografia cienkowarstwowa TLC Chromatografia: (gr. chromatos = barwa + grapho = pisze) to technika analityczna lub preparatywna służąca do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych Historia: Wprowadzenie analizy chromatograficznej wiąże się z Cwietem, botanikiem rosyjskim, który w czasie swego pobytu w Warszawie przeprowadził rozdział mieszaniny barwników roslinnych na poszczególne składniki, a w publikacji z 1903 r. użył po ra...

plik docx

Logistyka

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta

Logistyka proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspoko...

plik docx

Komórki macierzyste - nowe możliwości

zastosowanie komórek macierzystych

Komórki macierzyste to specjalny rodzaj komórek posiadający unikalną zdolność  do samoodnowy i proliferacji. Potrafią one replikować się przez długie okresy czasu i w przeciwieństwie do innych typów komórek namnażać się w nieskończoność. Podczas gdy większość komórek ciała takich jak np. komórki skóry, serca, płuc, nerek, wątroby  i inne są wyspecjali...

plik odt

Normy biologiczne

Normy biologiczne.Normy rozwojowe
Rozwój biologiczny oceniamy na podstawie fenotypowych charakterystyk danego osobnika,które są determinowane genetycznie w sposób ilościowy. Genotyp nie określa jednoznacznie fenotypowego wyglądu osobnika, lecz wyznacza zakres tzw. normy reakcji. NORMA REAKCJI to zdeterminowany genetycznie zakres reakcji fenotypowych danego genotypu, uzewnętrzniający się w postaci różnych fenotypów w wyniku współdzia...