ikona pliku docx

biomedyka notatki

bioma


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.03 kB.


1.Kryterium morfolog jest to ocena wieku biolog w którym ocenia się:

*stopien rozwoju wysokości ciała.

2.Normę wąska(statystycznie)możemy wyznaczyć wg zapisu:

*x+-1s,25-75centyli

3.Wskaźnik ilorazowy(antropologiczny) najczęściej jest wyrażony jako:

*iloraz cechy mniejszej do większej x 100

4.Szerokość łokcia mierzymy w następującym miejscu:

*na nasadzie dalszej kości ramieniowej

5.Wskaźnik długości tułowia wyraża się wzorem:

Sst sy / v B   x 100

6.Wskaźnik międzykończynowy:

*maleje u obu płci

7.Wysokość ciała mierzymy następującym przyrządem antropometr:

*antropometrem

8. Szerokość kolana mierzymy:

*Cyrklem kabłąkowym małym

9.Punkt iliocristale (ic) znajduje się:

*najbardziej bocznie na grzebieniu biodrowym, w linii śr. Pachowej

10.Wskaźnik ic-ic/a-a x 100:

*u kobiet wzrasta i maleje u mężczyzn

11.Punkt thoracolaterale (thl) znajduje się:

*na łuku żebrowym w linii pachowej, na wysokości „Xiphoidale”

12. Szerokość nadgarstka mierzymy:

*cyrklem kabłąkowym małym lub suwakowym małym

13.Wskaźnik kończyny dolnej wyraża się wzorem:

*sy B / V B x 100

14. Siatka centylowa dla oceniającego jest:

*wzorcem, układem odniesienia

15.Szerokość kolana mierzymy w następującym miejscu:

*na nasadzie dalszej kości udowej

16.Norma szeroka (w ujęciu statystycznym) jest to:

*x+-3s

17. Wskaźnik Rohrera wyraża się wzorem:

*masa ciała (g) / wys. Ciała 3 (cm) x 100

18. Dział antropologii zajmujący się rozwojem rodowym człowieka to:

*antropogeneza

19. Adaplabilność  to:

*nieodwracalne zmiany w trakcie rozwoju osobniczego nie utrwalające

się w cechach dziedzicznych

20. Które ze stwierdzeń dotyczących ogólnych prawidłowości rozwoju

     ontogenetycznego jest nieprawdziwe:

*rozwój przebiega od reakcji specyficznych do ogólnych

21. Analizując krzywą przyrostow rocznych wys ciała możemy okreslic:

*dynamikę rozwoju

22. W procesie spermatogenezy z 6 spermatocytów II rzędu powstanie:

*12 spermatyd

23. Które ze zdań ad. Cylk miesieczny u kobiety jest błędne:

*FSH folitropina jest hormonem odpowiedzialnym na rozwoj cialka

Żółtego i podtrzymanie jego czynności wydzielniczej

24.Okresem rozwoju prenatalnego, w którym występuje szczególna

Wrażliwość na działanie czynników  teratogennych jest:

*okres zarodkowy

25.Nauka zajmująca się różnymi aspektami rozwoju osobniczego to:

*auksjologia

 

26. Stopień ekosensytywności cech określamy na podstawie:

*wielkości zmian pod wpływem oddziaływania czynn. Śr zewn.

27.Która z wymienionych ogólnych prawidłowości rozwoju dec-

yduje o roznicowaniu się proporcji ciała w ontogenezie:

*poszczególne części ciała wykazują różne tempo rozwoju

28. Rytmikę rozwoju możemy określić na podstawie analizy:

*krzywej tempa rozwoju

29. W czasie owogenezy, po pierwszym podziale mejotycznymsą:

*2 komórki, każda zawiera 23 dwuchromatydowe chromosomy.

30. Jest błoną plodowa, która powstaje w 2-3 tygodniu rozwoju

zarodkowego. W jej skład wchodzą: warstwa komorek mezodermy

Poazarodkowej, komorki cytrofoblastu i syncytrofoblastu:

Opis ten dotyczy:

*kosmówki

31. W okresie płodowym:

*kontynuowany jest proces różnicowania morfologicznego i czyn-

nościowego tkanek narządów i układów

32. Okres do wyrżnięcia pierwszych zębów stałych do zmian we

wtórnych cechach płciowych:

*faza przedpokwitaniowa

33. Która z podanych kolejności wystepowania objawów rozwojo-

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.03 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!